Mikrobiologija

HomeTest EseguitiArchive by "Mikrobiologija"

Oddelek za mikrobiologijo razpolaga z izjemno dovršenimi instrumenti za samodejno prepoznavanje bakterijskih vrst ter s programsko opremo za njihovo upravljanje, ki se nenehno posodablja na podlagi stalnih taksonomskih odkritij in prerazvrstitev na področju mikrobiologije ter sodobnega in utemeljenega zdravljenja z antibiotiki. Antibiogram je kompleksna preiskava, ki omogoča, da se z izpostavitvijo izolirane bakterije različnim koncentracijam različnih antibiotikov ugotovi profil občutljivosti na testirane molekule. Metoda, ki jo uporabljamo v laboratoriju MyLav, je avtomatizirano mikroredčenje juhe s popolnoma avtomatiziranimi instrumenti, ki minimizirajo napake upravljavca. Ta metoda omogoča, da se za različne testirane molekule določi minimalna inhibitorna koncentracija (MIC), tj. najnižja koncentracija določenega protimikrobnega sredstva (zdravila), ki še zavira rast preiskovanega mikroorganizma in vitro. Koncentracijo MIC nato primerjamo z mejnimi vrednostmi (breakpoint), ki so jih za različne kombinacije mikroorganizmov in antibiotikov določile številne znanstvene ustanove. Rezultati, pridobljeni in vitro, omogočajo razvrstitev bakterij, opredeljenih glede na testirane molekule, v tri kategorije ali razrede občutljivosti: S, R, I, pri čemer oznaka S napoveduje učinkovitost zdravila, oznaka R kaže na malo verjetno učinkovitost, zaradi česar se uporaba takšnega zdravila odsvetuje, medtem ko oznaka I izraža nizko stopnjo občutljivosti in dopušča, da je zdravilo lahko učinkovito in vivo, če lahko doseže ustrezne koncentracije na mestu okužbe. Če je antibiogram pravilno izveden v skladu z mednarodnimi smernicami, je mikrobiologu (in avtomatiziranemu ekspertnemu sistemu) v pomoč tudi pri pravilnem določanju bakterijskega fenotipa z ugotavljanjem tako imenovanih “nemogočih profilov občutljivosti” in s tem izključevanjem nekaterih izbir izvajalca. Omogoča tudi ustrezen boj proti bakterijski odpornosti z razlikovanjem med konstitutivnimi in pridobljenimi dejavniki odpornosti ter prepoznavanjem divjih sevov in tako imenovanih epidemioloških mejnih vrednosti. Ustrezna uporaba molekul antibiotikov, testiranih v različnih antibiogramskih tunelih, omogoča tudi pravilno terapevtsko izbiro po načelu enakovrednih molekul.
Pri antibiogramih v laboratoriju MyLav uporabljamo smernice, ki jih določata EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) in CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)

Trenutno uporabljena oprema
1 mikrobiološki sistem BIOMERIEUX VITEK 2 XL 120;
1 masni spektrometer Biomerieux VITEK – MS z metodo MALDI-TOF
1 laminarna pretočna napa Biohazard kat. II, tip A EUROCLONE.
1 termostat pri 37 °C
1 termostat pri 30-40 °C
2 anaerobni posodi;
2 mikroaerofilni posodi;
1 mikroskop NIKON 80i ECLIPSE

HEMOKULTURA

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri, zbrana v
steklenički za hemokulturo OXOID, ki jo dobavi laboratorij. Priporočljivo je poslati vsaj dva vzorca v dveh ločenih stekleničkah

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem transportnem mediju;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Časi čakanja na rezultate: 8-12 dni.

KOPROKULTURA

Vrsta vzorca/potrebna količina: sveže blato, shranjeno v sterilnem vsebniku;

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem vsebniku;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 6 dni v primeru počasi rastočih bakterij.

KULTURA TELESNIH TEKOČIN IZ TELESNIH VOTLIN

Vrsta vzorca/potrebna količina: tekočina iz telesnih votlin, zbrana v posebni steklenički OXOId za kulturo krvi, ki jo zagotovi laboratorij, ali v prazni sterilni epruveti.

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem transportnem mediju;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Časi čakanja na rezultate: 8-12 dni

SPLOŠNI BRIS

Vrsta vzorca/potrebna količina: bris je treba hraniti v ustreznem transportnem mediju za aerobne in anaerobne mikrobe (zagotovi ga laboratorij);

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem transportnem mediju;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 6 dni v primeru počasi rastočih bakterij.

URINSKA KULTURA

Vrsta vzorca/potrebna količina: Pošljite 4 ml nakisanega urina v 1 epruveto, ki vsebuje borovo kislino. (Prosimo, ne več kot 4 ml).

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec je potrebno shraniti in poslati pri sobni temperaturi.

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 4 – 5 dni v primeru počasi rastočih bakterij.