Molekularna biologija

HomeTest EseguitiArchive by "Molekularna biologija"

Molekularna biologija in genetika sta po našem prepričanju diagnostični področji prihodnosti, zato smo izbrali visokokakovostne instrumente zadnje generacije, ki omogočajo uvajanje najsodobnejših metod, od že uveljavljene metode Real Time PCR do najrazličnejših tehnik sekvenciranja, ki so postale nepogrešljive v sodobnem diagnostičnem okolju.

Trenutno uporabljena oprema:
1 avtomatizirani ekstraktor skupne DNA/RNA QIAGEN, model QIAsymphony SP;
1 avtomatski pipetor za pripravo reakcij PCR QIAGEN QIAgility;
1 Sangerjev sekvenator Thermo Fisher, model SeqStudio Flex;
1 pirosekvenator QIAGEN, model PyroMark Q48 Autoprep;
1 termocikler Real Time PCR BIO-RAD, model CFX96;
1 termocikler Real Time PCR QIAGEN, model Rotor-Gene Q;
1 termocikler ‘end point’ Analytik Jena, model Biometra TAdvanced 96 G;
1 avtomatizirani analizator za kapilarno elektroforezo QIAGEN, model QIAxcel Advanced System;
1 fluorometer za odmerjanje DNA/RNA Thermo Fisher, model Qubit 4;
1 prezračevana centrifuga AFI, model ISA 0,6L;
1 zamrzovalnik -86 °C Haier Biomedical, serija Twin Cool;
1 spektrofotometer BIO-RAD, model SmartSpec Plus;
1 laminarna pretočna napa Streamline, model SCV.

Molekularna biologija

Vrsta vzorca/potrebna količina: matrice, ki jih je treba preiskati, se razlikujejo glede na test, ki ga je treba izvesti, v vsakem primeru pa so potrebni določeni previdnostni ukrepi, s katerimi preprečimo neuspešno izvedbo preiskave. Na primer, ne pošiljajte seruma ali plazme, temveč izključno polno kri in kostni mozeg v epruvetah s kakršnim koli antikoagulantom; uporabljajte sterilne tampone brez transportnega medija; poskrbite, da imajo razmazi na stekelcih (kot tisti, ki se prvotno uporabljajo za citološko preiskavo) dobro celularnost; biopsije, ki jih pošiljate, morajo biti vgrajene v parafin ali fiziološko raztopino, nikoli pa v formalin; blato pošiljajte v ustreznih vsebnikih za odvzem vzorcev;

Shranjevanje/pošiljanje: če vzorcev ne boste poslali na dan odvzema, jih lahko nekaj dni hranite pri temperaturi 4 °C (v primeru svežih matric, kot sta kri in tkivo v fiziološki raztopini) ali pri sobni temperaturi (vključno s tkivom in preparati na stekelcih). Pošiljanje biološkega materiala lahko poteka pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: časi priprave izvidov se razlikujejo glede na uporabljeno tehniko, vendar na splošno niso daljši od 5 delovnih dni.