Hematologija in hemokoagulacija

HomeTest EseguitiArchive by "Hematologija in hemokoagulacija"

Trenutno uporabljena oprema

3 sistemi za hematološke analize SIEMENS ADVIA 2120;
1 citofluorometer Beckman Coulter DXFLEX;
1 avtomatski merilnik koagulacije SIEMENS BCS XP.
10 optičnih mikroskopov za hematološke/citološke postopke

DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN (PES/MAČKA)

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (potrebno je upoštevati razmerje z antikoagulantom);

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec krvi je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

HEMATOLOŠKI IMUNOFENOTIP (CITO-FLUORIMETRIJA)

PREISKAVO JE TREBA NUJNO OPRAVITI SKUPAJ S POPOLNIM HEMOGRAMOM

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (upoštevati je treba razmerje s antikoagulantom) + neobarvano stekelce (pomembno je, da se stekelce razmaže, preden kri pride v stik z EDTA); za pravilno razlago cito-fluorimetričnih rezultatov je potrebna imunofenotipizacija v kombinaciji s popolnim hemogramom. Na posebno zahtevo se lahko izvede zgolj ocena razmerja med CD4 in CD8;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.

HEMOGRAM + PROFIL RETIKULOCITOV + ISKANJE KRVNIH PARAZITOV

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (upoštevati je treba razmerje z antikoagulantom) + eno neobarvano stekelce za mikroskopsko oceno

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec krvi se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposreden stik s hladilnimi vložki!); stekelce vstavite v držalo za stekelca;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

IMUNOFENOTIP KOSTNEGA MOZGA (CITO-FLUORIMETRIJA)

PREISKAVO JE TREBA OBVEZNO OPRAVITI SKUPAJ S CITOLOŠKO PREISKAVO KOSTNEGA MOZGA

Vrsta vzorca/potrebna količina: kri kostnega mozga v k3-EDTA (upoštevati je treba razmerje z antikoagulantom) + 3-4 neobarvana stekelca za citološko oceno: za pravilno razlago cito-fluorimetričnih rezultatov je treba imunofenotip združiti s citološko oceno kostnega mozga.

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.

IMUNOFENOTIP PROTITELES PROTI ERITROCITOM (CITO-FLUORIMETRIJA)

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (potrebno je upoštevati razmerje z antikoagulantom);

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.

IMUNOFENOTIP PROTITELES PROTI TROMBOCITOM (CITO-FLUORIMETRIJA)

Vrsta vzorca/zahtevana količina: polna kri v natrijevem citratu (potrebno je upoštevati razmerje z antikoagulantom);

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.

KOAGULACIJSKI PROFIL (PT, aPTT, fibrinogen, FDP, D-dimer (samo pri psih), AT-III)

Vrsta vzorca/potrebna količina: 1 ml plazme iz 3,2-odstotnega natrijevega citrata (nujno je treba upoštevati razmerje 1:9 z natrijevim citratom, vzorec centrifugirati pri 3500-4000 vrtljajih na minuto 15′ in čim hitreje separirati plazmo); možno je naročiti tudi posamezne preiskave koagulacijskega profila;

Shranjevanje/pošiljanje: plazmo je treba poslati čim hitreje pri sobni temperaturi. Pomembno je, da vzorca ne izpostavite toplotnemu šoku;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

PRESEJALNI PREGLED ZA KOAGULACIJSKE FAKTORJE (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII)

Vrsta vzorca/potrebna količina: 1 ml plazme iz 3,2-odstotnega natrijevega citrata (nujno je treba upoštevati razmerje 1:9 z natrijevim citratom, vzorec centrifugirati pri 3500-4000 vrtljajih na minuto 15′ in čim hitreje separirati plazmo); lahko se zahteva določitev posameznih koagulacijskih faktorjev iz koagulacijskega panela

Shranjevanje/pošiljanje: plazmo je treba poslati čim hitreje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 30 delovnih dneh od sprejema biološkega materiala.

VON WILLEBRANDOV FAKTOR (ELISA)

Vrsta vzorca/potrebna količina: 0,6 ml plazme iz 3,2-odstotnega natrijevega citrata (obvezno je treba upoštevati razmerje 1:9 z natrijevim citratom, vzorec centrifugirati pri 3500-4000 vrtljajih na minuto 15′ in čim hitreje separirati plazmo);

Shranjevanje/pošiljanje: plazmo je treba poslati čim hitreje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 30 delovnih dneh od sprejema biološkega materiala.