Citologija in histologija

HomeTest EseguitiArchive by "Citologija in histologija"

Trenutno uporabljena oprema:
3 avtomatski rotacijski mikrotomi (1 Shandon finesse ME+; 2 Bio-Optica 3005E)
2 avtomatska procesorja (Bio-Optica VTP 360)
2 delovni postaji za vklop tkiv (Bio-Optica BEC150 in DP500)
4 nape za histološke preiskave z recirkulacijo hlapov na filtrih (2 Bio-Optica Trimming Tech 180, Grosslab Junior, 1 Histoline Kim Activa)
1 tiskalnik blokov št. 1 (TB586UV)
1 kriostat št. 1 Leica
1 imunokemijski barvalnik (Autostainer 480S)
1 avtomatski barvalnik (Bio-Optica HPC940)
1 avtomatska naprava za prekrivanje stekelc (CVR 909)

CITOKEMIČNA PREISKAVA PUNKTATOV IZ TELESNIH VOTLIN

Vrsta vzorca/ potrebna količina: poslati je treba epruveto K3 EDTA, ki vsebuje punktat telesne tekočine iz telesne votline kot take, supernatant, pridobljen s centrifugiranjem pri 3000 vrtljajih na minuto za 10 minut, izliv, zbran v epruveti brez antikoagulanta, preparat, pridobljen iz razmaza tekočine kot take, in dodaten razmaz sedimenta telesne tekočine;

Načini shranjevanja/pošiljanja: Popolnoma suhi preparati se pošiljajo v ustreznih vsebnikih, da se prepreči nalaganje prahu na razmaz; epruvete se pošiljajo pri hladilni temperaturi (brez neposrednega stika s hladilnimi vložki).
POMEMBNO: dosledno se izogibajte stiku s formalinom ali njegovimi hlapi (CITOLOŠKIH VZORCEV NIKOLI NE VLAGAJTE V ISTO ŠKATLO S HISTOLOŠKIMI VZORCI, KI SO BILI FIKSIRANI V FORMALINU)

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: razen v izjemnih primerih bo izvid pripravljen v 9 delovnih dneh

CITOLOŠKA PREISKAVA KRVOTVORNEGA KOSTNEGA MOZGA

Vrsta vzorca/potrebna količina: Priporočljivo je, da iz enega punktata kostnega mozga pripravite več stekelc, da povečate število delcev, ki jih je treba analizirati. Poslati je treba tudi epruveto periferne krvi v K3 EDTA in periferni bris, ki je bil odvzet na isti dan kot punktat kostnega mozga (ali krvno sliko, izdelano na isti dan kot vzorec kostnega mozga);

Načini shranjevanja/pošiljanja: Popolnoma suha stekelca se pošiljajo v ustreznih vsebnikih, da se prepreči nalaganje prahu na razmaz; epruveta K3 EDTA se pošilja pri hladilni temperaturi, pri čemer je treba preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki.
POMEMBNO: dosledno se izogibajte stiku s formalinom ali njegovimi hlapi (CITOLOŠKIH VZORCEV NIKOLI NE VLAGAJTE V ISTO ŠKATLO S HISTOLOŠKIMI VZORCI, KI SO BILI FIKSIRANI V FORMALINU)

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: razen v izjemnih primerih bo izvid pripravljen v 8 delovnih dneh

HISTOLOŠKA PREISKAVA

Vrsta vzorca/potrebna količina: ekscizijske ali incizijske biopsije patološkega materiala za histološko preiskavo fiksiramo v “10 % pufrirani raztopini formaldehida za histologijo” (40 % raztopina formaldehida s fosfatnim pufrom za vzdrževanje pH med 7 in 7,2). O uporabi drugih fiksativov se je treba dogovoriti z laboratorijem.
Vzorce zbiramo v vsebnikih s širokim ustjem, ki so odporni na razbitje in nepredušno zaprti ter ustrezne velikosti za količino fiksativa, ki je “vsaj” petkrat večja od volumna materiala, ki ga je treba pregledati. Posode za formalin lahko naročite neposredno v laboratoriju.

Shranjevanje/pošiljanje: hitrost fiksacije in s tem možnost čimprejšnjega začetka priprave materiala je odvisna od velikosti in debeline vzorca ter količine uporabljenega fiksativa.
Posodo označimo s kratkim opisom vzorca (lastnik živali, vrsta, izvor materiala). Spremne liste s kliničnimi/anamnestičnimi podatki je treba vložiti v ovojnice in jih poslati ločeno od vsebnikov z vzorci v fiksacijski tekočini.

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo izdan v 9 delovnih dneh od datuma sprejema, če bodo vzorci prispeli v laboratorij pravilno pripravljeni.

SPLOŠNA CITOLOŠKA PREISKAVA

Vrsta vzorca/potrebna količina: Razmaze katerega koli materiala je treba narediti na novih, popolnoma čistih in razmaščenih stekelcih. Po opravljenem delu je treba razmazani material čim prej posušiti na zraku ali z virom toplote (npr. grelnikom, sušilnikom za lase itd.);

Načini shranjevanja/pošiljanja: Popolnoma suhi preparati se pošiljajo v ustreznih vsebnikih, da se prepreči nalaganje prahu na razmaz.
POMEMBNO: dosledno se izogibajte stiku s formalinom ali njegovimi hlapi (CITOLOŠKIH VZORCEV NIKOLI NE VLAGAJTE V ISTO ŠKATLO S HISTOLOŠKIMI VZORCI, KI SO BILI FIKSIRANI V FORMALINU)

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: razen v izjemnih primerih bo izvid pripravljen v 8 delovnih dneh