Politika zasebnosti

HomePolitika zasebnosti

Politika zasebnosti v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR)

1. Ta Politika zasebnosti:

a) MyLav S.R.L.U., v skladu z Uredbo EU 2016/679, spodaj opisuje metode obdelave osebnih in občutljivih podatkov strank »Uporabnikov« spletnega mesta ali s katerimi je odgovorna oseba podjetja stopila v stik v komercialne, marketinške namene. , znanje itd.
b) Ta Pravilnik o zasebnosti velja izključno za osebne in občutljive podatke, ki se obdelujejo in je posodobljen do spodaj navedenega datuma. MyLav S.R.L.U. si pridržuje pravico, da ga kadar koli spremeni in posodobi.

2. Nosilec obdelave osebnih podatkov:

Upravljavec osebnih podatkov je: MyLav S.R.L.U., C.F. in številko za DDV 04197610753, s sedežem v Alessanu na naslovu via Vecchia Montesardo 21; kot predvideva uredba EU, trenutno še nista imenovana obdelovalec in skrbnik za varstvo podatkov, saj ti položaji do danes veljata za neobvezni.

3. Kraj obdelave osebnih podatkov in načini zbiranja.

a) Obdelava osebnih podatkov poteka na registriranem sedežu MyLav S.R.L.U., navedenem zgoraj, in na operativnem sedežu v Passirani di Rho (MI) na naslovu via G. Sirtori št. 9. Podatki so shranjeni v podatkovnem centru, ki se nahaja na operativnem sedežu in na spletu v podatkovnih centrih ponudnika gostovanja WebFaction (www.webfaction.com). Osebne podatke lahko obdelujejo tudi osebe, ki jih imenuje podjetje, tudi na delovnem mestu stranke in/ali na sejmih, seminarjih ipd. če prvi stik ne poteka na spletu na naši strani.
b) Osebni podatki se lahko zbirajo neposredno z neposrednim stikom med sejmi, seminarji, kongresi ali na delovnem mestu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s strani odgovornega prodajnega osebja.
c) Prevzamete jih lahko na daljavo, tako da izpolnite obrazec na naši spletni strani www.laboratoriolavallonea.net na strani, namenjeni postopku prvega stika.
d) Med brskanjem po naših portalih www.laboratoriolavallonea.net in www.mylav.net v zvezi z izbirami dela in zahtevami po storitvah našega podjetja ter v tržne namene.
e) Prek e-pošte, navadne pošte, socialnih omrežij (facebook, linkedin itd.) v komunikacijskih izmenjavah z našim osebjem.
f) Po telefonu z odgovornimi osebami Službe za pomoč uporabnikom.

4. Namen obdelave podatkov

Posredovani osebni podatki bodo obdelani za naslednje namene:
a) dostop do ponujenih storitev in ogled vsebine spletnega mesta v popolni zaupnosti;
b) profiliranje v zbirni obliki (tj. anonimno, brez poseganja v zasebnost in zaupnost posameznih podatkov registrirani lastnik), uporabnike in njihov dostop do rezerviranih strokovnih strani, za namen znanstvenega raziskovanja in/ali trg, analize in za pripravo poročil, ki se izvajajo neposredno ali preko specializiranih tretjih podjetij;
c) komunikacija z uporabnikom v zvezi s spremembami ali posodobitvami spletnega mesta in njegovih storitev; komunikacije
oglaševanje, obveščanje o posebnih ponudbah in promocijah; zahteve za tržne raziskave, pri katerih lahko uporabnik prosto izbira, ali se jim bo pridružil ali ne, komunikacije v zvezi z zahtevanimi izdelki/storitvami.

5. Načini obdelave in kategorije osebnih podatkov.

a) Obdelava osebnih podatkov poteka z uporabo IT, telematskih in ročnih orodij.
b) Obdelava podatkov poteka v skladu z zakonodajo Skupnosti Reg. U.E. 2016/679.
c) Zbrani podatki se nanašajo predvsem na generične identifikacijske podatke (ime in priimek/naziv podjetja, naslov), podatke
kontaktne podatke (e-pošta/PEC, telefonska številka/faks številka), davčne podatke (DDV in davčna številka), podatke o plačilu (bančni, poštni itd.), kot tudi, ker je naša storitev namenjena predvsem veterinarjem, in vpisno številko strokovnega reda (št. Licence). Ne zahtevajo se osebni podatki, dovzetni za ciljanje in/ali diskriminacijo, kot so spol, rasa, versko prepričanje, politična vera, spolna usmerjenost itd.

6. Kategorije subjektov, ki obdelujejo podatke/prejemnikov osebnih podatkov.

a) Obravnavo izvaja Upravljavec podatkov v osebi l.r.p.t. in njegovi imenovani. Imenovani za
Zdravljenje so zaposleni in sodelavci vključeni v osebje MyLav S.R.L.U. in da so imeli prav
obveščeni o načinih obdelave podatkov, kot to zahteva uredba Skupnosti.
b) Obdelava občutljivih podatkov s strani MyLav S.R.L.U. in njeni predstavniki lahko potekajo ne glede na
soglasje uporabnika in predhodno pooblastilo garanta v naslednjih primerih:
* če je obdelava potrebna za namene izvedbe obrambnih preiskav iz zakona 7 december 2000, št. 397 ali v vsakem primeru za uveljavljanje ali obrambo pravice na sodišču enakega ranga kot zainteresirana stranka, kadar so podatki primerni za razkrivanje zdravstvenega stanja in spolnega življenja, pod pogojem, da se podatki obdelujejo izključno za te namene. in za obdobje, ki je nujno potrebno za njihov pregon.
* če je zdravljenje potrebno zaradi varovanja življenja ali telesne celovitosti zainteresirane osebe ali tretje osebe, v primeru, da zainteresirana oseba ne more dati soglasja zaradi fizične nezmožnosti, nezmožnosti za delovanje ali zaradi nezmožnosti namena. ali želijo.

7. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Uporabnik, registriran na spletnem mestu, je sam odgovoren za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih vnese.
Uporabnik ima kadarkoli pravico, da:
* Pravica dostopa:
pridobiti potrdilo o obstoju ali neobstoju osebnih podatkov v zvezi z njim, tudi če še niso registrirani in njihovo sporočanje v razumljivi obliki v skladu z določbami čl. 15 Uredbe EU 2016/679;
* Pravica do popravka:
popravite in/ali dopolnite podatke, ki so prisotni v bazi podatkov podjetja, kjer je to mogoče, neposredno z dostopom do podatkov prek vašega osebnega računa (podatki, objavljeni na sprednjem delu spletnega mesta na posebno zahtevo zainteresirane strani in iz promocijskih razlogov), ali na zahtevo po elektronski pošti, ki se pošlje na uradni elektronski naslov podjetja: info@laboratoriolavallonea.it v skladu z določbami čl. 16 Uredbe EU 2016/679
* Pravica do preklica (pozabe):
zahtevati izbris osebnih podatkov v zvezi z njim v skladu z določbami čl. 17 Uredbe EU 2016/679.
* Pravica do omejitve obdelave:
zahtevati omejitev zdravljenja v skladu z določili 2. čl. 18 Uredbe EU 2016/679
* Pravica do prenosljivosti podatkov:
prejme v strukturirani obliki, ki se običajno uporablja in jo lahko bere avtomatska naprava, osebne podatke v zvezi z njim, posredovane upravljavcu podatkov, in ima pravico posredovati te podatke drugemu upravljavcu podatkov v skladu z določbami čl. 20 Uredbe EU 2016/679.
* Pravica do tožbe:
v določenih primerih nasprotuje obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim v skladu z določbami čl. 21 Uredbe EU 2016/679

8. Hramba osebnih podatkov

MyLav S.R.L.U. hrani osebne podatke, zbrane od uporabnika, dokler se ti podatki štejejo za pomembne za komercialne namene oziroma dokler uporabnik ne zahteva izbrisa svojih podatkov.

9. Informacijska varnost

a) Osebni in demografski podatki, vključno s poverilnicami za dostop (uporabniško ime in geslo) vsakega uporabnika, so poslani in shranjeni v strežnikih, ki so opremljeni s požarnimi zidovi in so fizično nameščeni v zaščitenih podatkovnih centrih.
b) MyLav S.R.L.U. v nobenem primeru ne more biti odgovoren za kakršen koli nepooblaščen dostop, za izgubo podatkov (npr. gesla), nedovoljeno/nepravilno uporabo ali za spremembe osebnih podatkov, ki se zgodijo izven njegovega nadzora, niti ne more jamčiti za pravilno in varno uporabo Uporabnikovega osebnih podatkov tretjih oseb.

10. Stiki

Uporabnik lahko uveljavlja pravice, ki jih priznava U.E. 2016/679 in predložite kakršno koli zahtevo, vprašanje, komentar ali spor v zvezi s temi informacijami ali načinom obdelave vaših osebnih podatkov na spletnem mestu na:
MyLav S.R.L.U. – Registrirani sedež via Vecchia Montesardo, 21 – 73031 Alessano (LE) – Operativni sedež: Via G. Sirtori, 9 – 20017 Passirana di Rho (MI) – tel 029311172 – e-pošta info@laboratoriolavallonea.it / laboratoriolavallonea@pec.it
website : www.laboratoriolavallonea.net / www.mylav.net

Zadnja posodobitev: 26. 5. 2021