Klinična kemija in elektroforeza

HomeTest EseguitiArchive by "Klinična kemija in elektroforeza"

Trenutno uporabljena oprema

2 napravi za kapilarno elektroforezo SEBIA Capyllaris2;
1 analizator za kapilarno elektroforezo SEBIA Capyllaris 3 Tera
1 analizator za agarozno gelsko elektroforezo SEBIA HYDRASYS

Trenutno uporabljena oprema
1 biokemični analizator Beckman AU640
1 biokemični analizator Beckman AU5800
1 biokemični analizator Beckman AU5820
2 analizatorja za kapilarno elektroforezo SEBIA Capyllaris 2
1 analizator za kapilarno elektroforezo SEBIA Capyllaris 3 Tera
1 analizator za agarozno gelsko elektroforezo SEBIA HYDRASYS
1 osmometer OM 6060 – ARKRAY

BIOKEMIČNI PROFIL

(za sestavo različnih profilov glejte veljavni cenik)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum 1 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in granulatom aktivatorja (laboratorij jih lahko dobavi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

ELEKTROREZA BELJAKOVIN V URINU – SDS AGE

(glej tudi poglavje Analiza urina)

V laboratoriju MyLav za separacijo beljakovin v urinu uporabljamo metodo elektroforeze na agaroznem gelu.
Ta tehnologija zagotavlja najboljšo analitično učinkovitost pri razlikovanju izločenih beljakovin v urinu.

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 10 dneh od sprejema biološkega materiala.

GLIKOZILIRAN HEMOGLOBIN

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA;

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

KAPILARNA ELEKTROFOREZA V SERUMU

V laboratoriju MyLav za migracijo serumskih beljakovin uporabljamo metodo kapilarne elektroforeze.
Ta tehnologija zagotavlja trenutno najboljšo analitično učinkovitost pri separaciji serumskih beljakovin.

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.5 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

POSAMEZNE BIOKEMIJSKE PREISKAVE

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.5 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum je treba nato čim prej separirati:

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

POSTOPEK ZA DOLOČANJE ŽOLČNIH KISLIN V SERUMU
– Prvi vzorec krvi odvzamemo zjutraj na prazen želodec;
– Drugi vzorec odvzamemo približno dve uri po obroku majhne količine hrane z visoko vsebnostjo beljakovin in maščob. Cilj je spodbuditi praznjenje žolčnika z majhnimi odmerki hrane z visoko koncentracijo maščob in beljakovin, ki ne povzroča lipemije.

TERAPEVTSKO SPREMLJANJE: CIKLOSPORIN

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA. Koncentracijo ciklosporina je treba oceniti po približno 3 tednih (če se uporablja kot monoterapija) ali približno 1 mesecu (če se uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili), da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Ravni je treba oceniti 12 ur po dajanju zdravila, da se oceni prisotnost ustreznih koncentracij za terapevtske namene.

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TERAPEVTSKO SPREMLJANJE: DIGOKSIN

Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma.
POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel, da ne bi prišlo do izkrivljenega zmanjšanja.
Koncentracijo digoksina je treba oceniti 10 dni po začetku zdravljenja, da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Če obstaja sum na toksične učinke, je vsekakor priporočljivo, da se odmerek določi šele po 3-5 dneh. Najvišja raven v krvi nastopi 2 do 5 ur po dajanju. Ravni je treba oceniti 8 ur po dajanju zdravila, da se oceni prisotnost ustreznih koncentracij za terapevtske namene, ali po 2 do 5 urah, da se oceni morebitna toksičnost.

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TERAPEVTSKO SPREMLJANJE: FENOBARBITAL

Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma
POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel, da ne bi prišlo do izkrivljenega zmanjšanja.
Oceno fenobarbitalemije je treba opraviti 2 do 3 tedne po začetku zdravljenja, da se doseže relativno stabilna plazemska koncentracija. Najvišja raven v krvi nastopi približno 4-6 ur po peroralnem vnosu. Običajno se fenobarbital peroralno daje vsakih 12 ur. Začetno preverjanje fenobarbitalemije je treba potrditi z dvema vzorcema krvi po 4-6 urah (najvišja raven v krvi) in po 12 urah od uvedbe zdravila. Prvi vzorec lahko na primer odvzamete zjutraj neposredno pred dajanjem tablete, drugi vzorec pa 5 ur pozneje. Na ta način je mogoče z dobrim približkom oceniti farmakokinetiko, da bi izpostavili odstotek bolnikov (približno 10 %), pri katerih dajanje fenobarbitala na vsakih 12 ur ne zadošča za pokritje celotnega dneva. Kasneje zadostuje, da zdravilo odmerite z enim samim vzorcem, odvzetim 8-12 ur po peroralnem vnosu.

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TERAPEVTSKO SPREMLJANJE: KALIJEV BROMID

Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma. Priporočljivo je, da ne uporabljate epruvet s separacijskim gelom. Obvezno se izogibajte hemolitičnim vzorcem. Plazemske koncentracije kalijevega bromida lahko dosežejo stabilno ravnovesje šele po 3 do 6 mesecih. Če se uvede zdravljenje z vzdrževalnim odmerkom (40 mg/kg), se običajno priporoča prva meritev po 3 mesecih. Pri začetku zdravljenja z začetnim (udarnim) odmerkom (600 mg/kg) je treba prvo meritev opraviti po enem tednu (za oceno začetnih rezultatov) in po enem mesecu (za oceno ravni, dosežene po prehodu na vzdrževalno terapijo). Zaradi dolgega razpolovnega časa zdravila v plazmi se lahko ravni v plazmi ocenijo kadar koli v teku dneva, ne glede na čas dajanja bromida.

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TERAPEVTSKO SPREMLJANJE: LEVETIRACETAM

Vrsta vzorca/potrebna količina: najmanj 0,5 ml seruma. POMEMBNO: Za odvzem vzorcev ne uporabljajte epruvet, ki vsebujejo separacijski gel. Ni natančnih smernic za terapevtsko spremljanje levetiracetama v veterinarski medicini. Zdravilo v kratkem času doseže najvišjo vrednost v krvi, njegova razpolovna doba pa je približno 4 ure pri psih in 3 ure pri mačkah. Zdravilo se običajno daje vsakih 8 ur. Odvzem vzorcev za preverjanje koncentracije v krvi se opravi 6-8 ur po dajanju zdravila.

Način shranjevanja/pošiljanja: vzorec se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi (preprečiti neposredni stik s hladilnimi vložki!);

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak ponedeljek;
Čas čakanja na rezultate: v 7 delovnih dneh