Nalezljive bolezni

HomeTest EseguitiArchive by "Nalezljive bolezni"

Trenutno uporabljena oprema

2 avtomatski napravi za imunoanalizo/imunofluorescenco MAGO 4Stouch in MAGO PLUS 2;
1 fluorescenčni mikroskop NIKON 80i ECLIPSE.

1 avtomatizirani ekstraktor skupne DNA/RNA QIAGEN, model QIAsymphony SP;
1 avtomatski pipetor za pripravo reakcij PCR QIAGEN QIAgility;
1 Sangerjev sekvenator Thermo Fisher, model SeqStudio Flex;
1 pirosekvenator QIAGEN, model PyroMark Q48 Autoprep;
1 termocikler Real Time PCR BIO-RAD, model CFX96;
1 termocikler Real Time PCR QIAGEN, model Rotor-Gene Q;
1 termocikler ‘end point’ Analytik Jena, model Biometra TAdvanced 96 G;
1 avtomatizirani analizator za kapilarno elektroforezo QIAGEN, model QIAxcel Advanced System;
1 fluorometer za odmerjanje DNA/RNA Thermo Fisher, model Qubit 4;
1 prezračevana centrifuga AFI, model ISA 0,6L;
1 zamrzovalnik -86 °C Haier Biomedical, serija Twin Cool;
1 spektrofotometer BIO-RAD, model SmartSpec Plus;
1 laminarna pretočna napa Streamline, model SCV.

INFEKCIJSKE BOLEZNI Chlamydophila psittaci

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo ob sobotah.

INFEKCIJSKE BOLEZNI: KNOTT-ov TEST (odkrivanje mikrofilarij v periferni krvi)

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA, najmanj 1 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

INFEKCIJSKE BOLEZNI: KRIPTOKOKOZA (imunološka raziskava antigena z ali brez titra)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 1 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid vzorca bo pripravljen v 15 dneh po sprejemu biološkega materiala.

INFEKCIJSKE BOLEZNI po metodi IFAT

(Leishmania spp., Anaplasma phagocytophilum (HGE), Babesia caballi, Babesia canis, Borrelia burgdorferi, Brucella canis, Cimurrus (IgG +IgM), mačji koronavirus, Ehrlichia monocyitaria (CME), Encephalitozoon cuniculi (IgG+IgM), pasji herpesvirus, Leishmania spp, Neospora caninum (IgG+IgM), Rickettsia conorii (IgG + IgM), IgG IgMIg+IgM, Theileria equi (Babesia equi), Toxoplasma gondii (IgG+IgM), IgG+IgM

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: preiskave izvajamo ob torkih, četrtkih in petkih za vse vzorce, sprejete do dneva pred dnevom izvedbe; izvidi bodo pripravljeni na dan preiskave;
Čas čakanja na rezultate: izvidi so pripravljeni ob torkih, četrtkih in petkih.

INFEKCIJSKE BOLEZNI, PREDCEPILNA IMUNOLOŠKA PRESEJALNA PREISKAVA ZA MAČKE

(mačja panleukopenija, herpesvirus, kalicivirus)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo ob sobotah.

INFEKCIJSKE BOLEZNI, PREDCEPILNA IMUNOLOŠKA PRESEJALNA PREISKAVA ZA PSE

(kužni hepatitis psov, parvoviroza in pasja kuga)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo ob sobotah.

INFEKCIJSKE BOLEZNI z metodo ELISA: DIROFILARIA IMMITIS (določanje antigenov)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: preiskave izvajamo ob sredah za vse vzorce, sprejete do dneva pred dnevom izvedbe; izvidi bodo pripravljeni na dan preiskave;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo vsako sredo

INFEKCIJSKE BOLEZNI z metodo ELISA: FIV-FELV

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: preiskave izvajamo ob sredah za vse vzorce, sprejete v dnevu pred dnevom izvedbe; izvid bo pripravljen na dan preiskave; možno je naročiti nujne preiskave (za doplačilo): v takem primeru izvedemo preiskavo in pripravimo izvid na dan sprejema biološkega materiala;
Čas čakanja na rezultate: izvide pripravljamo vsako sredo

INFEKCIJSKE BOLEZNI z metodo ELISA: LEISHMANIA (polkvantitativna metoda)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, plazma (litijev heparin), plazma (K3 EDTA) najmanj 0,5 ml;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: preiskave izvajamo ob torkih, sredah, četrtkih in petkih za vse vzorce, sprejete do dneva pred dnevom izvedbe; izvidi bodo pripravljeni na dan preiskave;
Čas čakanja na rezultate: izvidi so pripravljeni ob torkih, sredah, četrtkih in petkih.

Molekularna biologija

Vrsta vzorca/potrebna količina: matrice, ki jih je treba preiskati, se razlikujejo glede na test, ki ga je treba izvesti, v vsakem primeru pa so potrebni določeni previdnostni ukrepi, s katerimi preprečimo neuspešno izvedbo preiskave. Na primer, ne pošiljajte seruma ali plazme, temveč izključno polno kri in kostni mozeg v epruvetah s kakršnim koli antikoagulantom; uporabljajte sterilne tampone brez transportnega medija; poskrbite, da imajo razmazi na stekelcih (kot tisti, ki se prvotno uporabljajo za citološko preiskavo) dobro celularnost; biopsije, ki jih pošiljate, morajo biti vgrajene v parafin ali fiziološko raztopino, nikoli pa v formalin; blato pošiljajte v ustreznih vsebnikih za odvzem vzorcev;

Shranjevanje/pošiljanje: če vzorcev ne boste poslali na dan odvzema, jih lahko nekaj dni hranite pri temperaturi 4 °C (v primeru svežih matric, kot sta kri in tkivo v fiziološki raztopini) ali pri sobni temperaturi (vključno s tkivom in preparati na stekelcih). Pošiljanje biološkega materiala lahko poteka pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: časi priprave izvidov se razlikujejo glede na uporabljeno tehniko, vendar na splošno niso daljši od 5 delovnih dni.