Urin

HomeTest EseguitiArchive by "Urin"

Trenutno uporabljena oprema

1 popolnoma avtomatiziran sistem za analizo urina SIEMENS ATELLICA 1500
1 biokemični analizator Beckman AU5800
1 biokemični analizator Beckman AU5820
1 biokemični analizator Beckman AU640
1 osmometer OM 6060 – ARKRAY
1 analizator za agarozno gelsko elektroforezo SEBIA HYDRASYS
1 faznokontrastni mikroskop NIKON 80i ECLIPSE.
1 IR spektroskop za analizo kamnov po metodi FTIR – Cary 630 FTIR

ANALITI V URINU

(Ca, P, Na, K, Cl, beljakovine, sečnina, glukoza, kreatinin, amilaza, lipaza, GGT, sečna kislina)

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

FIZIKALNO-KEMIJSKA PREISKAVA URINA Z ODČITAVANJEM SEDIMENTA

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 8 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

PREISKAVA SEČNIH KAMNOV (infrardeča spektroskopija)

Vrsta vzorca/potrebna količina: sečne kamne je treba zbrati v prazno epruveto in jih poslati kot take;

Shranjevanje/pošiljanje: kamne lahko hranite pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

RAZMERJE PU/CU (BELJAKOVINE/KREATININ V URINU)

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

SDS Age

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 10 dneh od sprejema biološkega materiala.

ŽOLČNA KISLINA V URINU, NORMALIZIRANA NA KREATININURIJO (UBA)

Vrsta vzorca/potrebna količina: Sveži urin 1 ml: vedno je priporočljivo navesti način zbiranja vzorca: spontano uriniranje, kateterizacija itd.

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.