Mikrobiologija

HomeTest EseguitiArchive by "Mikrobiologija"

Mikrobiološki sektor raspolaže sofisticiranim instrumentima za automatsko prepoznavanje bakterijskih vrsta i softverima za upravljanje koji se stalno ažuriraju na temelju novih otkrića i taksonomskih reklasifikacija u području mikrobilogije te na suvremen i razuman način upotrebljava terapije antibioticima. Antibiogram je složen test koji omogućava da se izlaganjem izolirane bakterije različitim koncentracijama raznih antibiotika utvrdi profil osjetljivosti na ispitivane molekule. Metoda koju upotrebljava MyLav automatizirana je mikrodilucija u bujonu s pomoću potpuno automatskih instrumenata koji pogreške rukovatelja svode na najmanju moguću razinu. Ova metoda omogućava dobivanje minimalne inhibitorne koncentracije za različite testirane molekule, što podrazumijeva najnižu koncentraciju lijeka koja može inhibirati rast in vitro testiranog mikroorganizma. Minimalna inhibitorna koncentracija zatim se uspoređuje s graničnim vrijednostima koje su određene znanstvene institucije utvrdile za različite kombinacije mikroorganizama i antibiotika. Rezultati dobiveni in vitro omogućavaju klasificiranje bakterije u odnosu na testirane molekule u tri kategorije ili razreda osjetljivosti: S, R i I, gdje oznaka S ukazuje na djelotvornost lijeka, oznaka R ukazuje na vjerojatnu nedjelotvornost lijeka i činjenicu da njegova uporaba u terapiji nije preporučljiva, a oznaka I ukazuje na nisku osjetljivost (lijek bi mogao biti djelotvoran in vivo ako se postigne odgovarajuća koncentracija na mjestu infekcije). Ako se obavi pravilno u skladu s međunarodnim smjernicama, antibiogram također pruža pomoć mikrobiolozima (i automatiziranom stručnom sustavu) u ispravnom utvrđivanju bakterijskog fenotipa prepoznavanjem takozvanih „nemogućih profila osjetljivosti“, a stoga i isključivanjem određenih izbora rukovatelja. Također omogućava adekvatnu borbu protiv otpornosti bakterija razlikovanjem sastavnih od stečenih faktora otpornosti i utvrđivanjem divljih sojeva i takozvanih epidemioloških graničnih vrijednosti. Odgovarajuća uporaba molekula antibiotika testiranih u različitim dijelovima antibiograma omogućava i adekvatan odabir terapije u skladu s načelom ekvivalentnih molekula.
MyLav je za svoje antibiograme usvojio smjernice koje su utvrdili EUCAST (Europski odbor za testiranje osjetljivosti na antimikrobna sredstva) i CLSI (Institut za kliničke i laboratorijske standarde).

Oprema koja se trenutačno upotrebljava:
jedan mikrobiološki sustav BIOMERIEUX VITEK 2 XL 120
jedan maseni spektrometar Biomerieux VITEK – MS s metodom MALDI-TOF
jedan kabinet s laminarnim strujanjem zraka Biohazardcat II tip A EUROCLONE
jedan termostat (37 °C)
jedan termostat (30 – 40 °C)
dvije posude za anaerobne organizme
dvije posude za mikroaerofilne organizme
jedan mikroskop NIKON 80i ECLIPSE.

HEMOKULTURA

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv u odgovarajućoj
boci za hemokulturu OXOID koju vam isporuči laboratorij. Preporučuje se uzimanje barem dvaju uzoraka koji se otpremaju u dvjema odvojenim bocama.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: od osam do 12 dana

KOPROKULTURA

Vrsta uzorka / potrebna količina: svježa stolica u sterilnom spremniku

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem spremniku.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili do šest dana u slučaju spororastućih bakterija.

KULTURA TEKUĆINA IZ ŠUPLJINA

Vrsta uzorka / potrebna količina: tekućina iz šupljine u odgovarajućoj boci za hemokulturu OXOID koju vam isporuči laboratorij ili u praznoj sterilnoj epruveti.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: od osam do 12 dana

OPĆI BRIS

Vrsta uzorka / potrebna količina: bris je potrebno čuvati u odgovarajućem transportnom mediju za aerobne i anaerobne bakterije (koji vam isporuči laboratorij).

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili do šest dana u slučaju spororastućih bakterija.

URINOKULTURA

Vrsta uzorka / potrebna količina: Poslati 4 ml zakiseljenog urina u 1 epruvetu koja sadrži bornu kiselinu. (Ne prekoračiti količinu 4 ml).

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili četiri do pet dana u slučaju spororastućih bakterija.