Mikrobiologia

HomeTest EseguitiArchive by "Mikrobiologia"

Dział mikrobiologii dysponuje zaawansowanymi narzędziami do automatycznego rozpoznawania gatunków bakterii oraz stale aktualizowanymi oprogramowaniami w oparciu o nowe odkrycia i reklasyfikacje taksonomiczne w dziedzinie mikrobiologii, jak również nowoczesne i racjonalne wykorzystanie antybiotykoterapii. Antybiogram to złożony test, który poprzez ekspozycję wyizolowanej bakterii na działanie różnych stężeń poszczególnych antybiotyków pozwala określić profil wrażliwości na badane cząsteczki.

Metodą wykorzystywaną przez MyLav jest automatyczna metoda mikrorozcieńczeń w bulionie na w pełni automatycznych narzędziach, które ograniczają do minimum błąd operatora. Dzięki tej metodzie, dla poszczególnych testowanych cząsteczek, można otrzymać minimalne stężenie hamujące wzrost (MIC), tj. najmniejsze stężenie leku zdolne do hamowania wzrostu in vitro badanego drobnoustroju.

Wartości MIC są następnie zestawiane z wartościami progowymi (breakpoint) określonymi przez niektóre Instytuty badawcze dla poszczególnych kombinacji mikroorganizm – antybiotyk. Wyniki uzyskane in vitro pozwalają sklasyfikować zidentyfikowaną bakterię w odniesieniu do badanych cząsteczek w 3 kategoriach lub klasach wrażliwości: S, R, I – gdzie wskazanie S przewiduje skuteczność leku, R wskazuje na mało prawdopodobną skuteczność i odradza jego stosowanie w terapii, natomiast I wyraża słabą wrażliwość przyznając, że lek może być skuteczny in vivo pod warunkiem, że osiągnie odpowiednie stężenie w miejscu infekcji.

Jeśli jest stosowany zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, antybiogram wspiera również mikrobiologa (i zautomatyzowany system ekspercki) w prawidłowej identyfikacji fenotypu bakterii poprzez identyfikację tak zwanych „niemożliwych profili wrażliwości”, a tym samym wykluczenie niektórych wyborów operatora.

Umożliwia również przeprowadzenie właściwej walki z opornością bakterii poprzez różnicowanie wrodzonych i nabytych czynników oporności oraz identyfikuje dzikie szczepy i tzw. epidemiologiczny cut-off. Właściwe wykorzystanie cząsteczek antybiotyków badanych w różnych przedziałach antybiogramów pozwala również na dokonanie prawidłowego wyboru terapeutycznego w oparciu o zasadę równoważnych cząsteczek.

MyLav przyjęło w swoich antybiogramach wytyczne opracowane przez EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) i CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)

Aktualnie wykorzystywane przyrządy
1 system do diagnostyki mikrobiologicznej BIOMERIEUX VITEK 2 XL 120;
1 Biomerieux VITEK – MS spektrometr masowy z metodą MALDI-TOF
1 komora z przepływem laminarnym biohazardcat. II typ A EUROCLONE.
1 termostat 37°C
1 termostat 30- 40°C
2 systemy anaerobowe GasPak;
2 systemy do mikroaerofilii GasPak;
1 mikroskop NIKON 80i ECLIPSE.

Posiew kału

Typ wymaganej próbki / ilość: świeży kał przechowywany w sterylnym pojemniku;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia w odpowiednim pojemniku;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: czas oczekiwania na wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 6 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.

Posiew krwi

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna pobrana do odpowiedniej butelki do posiewu krwi OXOID dostarczonej przez laboratorium. Zaleca się pobranie przynajmniej dwóch próbek wysyłanych w dwóch osobnych butelkach

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: 8-12 dni.

Posiew moczu

Typ wymaganej próbki / ilość: mocz w probówce z kwasem borowym (inokulować maksymalnie 4ml)

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia w odpowiedniej probówce

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 4- 5 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.

Posiew płynów z jamy ciała

Typ wymaganej próbki / ilość: płyn pobrany z jamy ciała umieszczony w odpowiedniej butelce do posiewu krwi OXOId dostarczonej przez laboratorium lub w pustej sterylnej probówce.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: 8-12 dni

Wymaz ogólny

Typ wymaganej próbki / ilość: wymaz należy przechowywać na odpowiednim podłożu transportowym dla bakterii tlenowych i beztlenowych (dostarczanym przez laboratorium);

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 6 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.