Endokrinologija in vitamini

HomeTest EseguitiArchive by "Endokrinologija in vitamini"

Trenutno uporabljena oprema:

3 analizatorji za določanje imunoloških odmerkov IMMULITE 2000 po kemiluminiscenčni metodi

1 biokemični analizator Beckman AU640
1 biokemični analizator Beckman AU5800
1 biokemični analizator Beckman AU5820

AMH (anti-Müllerjev hormon)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 1 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 20 delovnih dneh

Bazalni in post-stimulacijski ESTRADIOL

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji z GnRH): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko zagotovi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 20 delovnih dneh.

Stimulacijski test z GnRH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega estradiola;
2) Živali damo GnRH EV v odmerku 0,12 μg na kg telesne teže
3) Odvzamemo drugi vzorec 120 minut po dajanju zdravila.

Bazalni in post-stimulacijski TESTOSTERON

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji z GnRH): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko zagotovi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak ponedeljek;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 7 delovnih dneh.

ISKANJE NESPUŠČENIH MOD PRI PSU
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega testosterona;
2) Vbrizgamo 2 µg GnRH na kg telesne teže IM;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje testosterona 60 minut po dajanju zdravila.

BAZALNI KORTIZOL

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

DEKSAMETAZONSKI SUPRESIJSKI TEST PRI “nizkih odmerkih”

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za vse tri vzorce (pred in po supresiji z deksametazonom): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST SUPRESIJE Z NIZKIMI ODMERKI DEKSAMETAZONA PRI PSIH
Test se uporablja za diagnozo Cushingovega sindroma in je lahko koristen za razlikovanje med hipofiznim in adrenalnim Cushingovim sindromom
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 0,01 mg deksametazona IV na kg telesne teže (ker je odmerek majhen, je najbolje, da deksametazon razredčite s fiziološko raztopino);
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 4 ure po inokulaciji zdravila;
4) Odvzamemo tretji vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 8 ur po inokulaciji zdravila.
Pomembno: priporočljivo je, da test začnete izvajati med 8.00 in 10.00 uro zjutraj.

TEST SUPRESIJE Z NIZKIMI ODMERKI DEKSAMETAZONA PRI MAČKAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 0,1 mg deksametazona IV na kg telesne teže;
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 4 ure po inokulaciji zdravila;
4) Odvzamemo tretji vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 8 ur po inokulaciji zdravila.
Opomba: Pri mačkah mora biti odmerek deksametazona 0,1 mg/kg telesne teže.

DEKSAMETAZONSKI SUPRESIJSKI TEST PRI “visokih odmerkih”

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po supresiji z deksametazonom): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST SUPRESIJE Z VISOKIMI ODMERKI DEKSAMETAZONA PRI PSIH
Test se uporablja za razlikovanje med hipofiznim in adrenalnim Cushingovim sindromom
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 0,1 mg deksametazona IV na kg telesne teže;
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 3-4 ure po inokulaciji zdravila;
Pomembno: priporočljivo je, da test začnete izvajati med 8.00 in 10.00 uro zjutraj.

TEST SUPRESIJE Z VISOKIM ODMERKOM DEKSAMETAZONA PRI MAČKAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 1 mg deksametazona IV na kg telesne teže;
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 3-4 ure po inokulaciji zdravila;
Opomba: Pri mačkah mora biti odmerek deksametazona 1 mg/kg telesne teže.

DOLOČANJE KATEHOLAMINOV V URINU (normetanefrin v urinu)

Vrsta vzorca/potrebna količina: 20 ml nakisanega urina v dveh nakisanih epruvetah, ki vsebujeta borovo kislino; epruvete naročite v našem laboratoriju

Načini shranjevanja/pošiljanja: Urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 25 delovnih dneh

ENDOGENI ACTH

Vrsta vzorca/potrebna količina: plazma v epruveti s K3 EDTA in konzervansom (aprotinin): vzorec krvi (5 ml) je treba odvzeti v epruveto (zagotovi jo laboratorij), ki vsebuje antikoagulant K3 EDTA in aprotinin, nato je treba plazmo separirati in jo poslati v laboratorij; epruveto z aprotininom lahko naročite v posebnem razdelku spletne trgovine na tej spletni strani

Način shranjevanja/pošiljanja: plazma se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

ESTRADIOL

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: —
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 20 delovnih dneh

FOLATI – VITAMIN B12

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 1 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

FT4 (prosti T4)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

GASTRIN

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 7 delovnih dneh

IGF 1

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum (ne zamrzujte) vsaj 0,6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivatorskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

INSULIN (PES)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljeno na dan, ko vzorec prispe v laboratorij.

KORTIZOL V URINU, NORMALIZIRAN NA KREATININ V URINU

Vrsta vzorca/potrebna količina: vsaj 1 ml urina;
Pomembno: zaradi visoke občutljivosti testa in njegove nizke specifičnosti je priporočljivo, da se urin psa odvzame s spontanim uriniranjem v čim manj stresnih pogojih za žival, da bi se izognili lažno pozitivnim rezultatom (odvzem vzorcev v domačem okolju in ne v veterinarski ambulanti);

Shranjevanje/pošiljanje: zbrani urin se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

LH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.3 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

PARATIROIDNI HORMON (PTH)

Vrsta vzorca/potrebna količina: plazma iz epruvete s K3 EDTA in konzervansom (aprotinin): odvzamemo vzorec krvi (5 ml) v epruveto (zagotovi jo laboratorij), ki vsebuje antikoagulant K3 EDTA in aprotinin, nato plazmo separiramo in pošljemo v laboratorij;

Način shranjevanja/pošiljanja: plazma se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljeno na dan, ko vzorec prispe v laboratorij.

Peptid, povezan s PARATIROIDNIM HORMONOM (PTHrP)

Vrsta vzorca/potrebna količina: plazma iz epruvete s K3 EDTA in konzervansom (aprotinin): odvzamemo vzorec krvi (5 ml) v epruveto (zagotovi jo laboratorij), ki vsebuje antikoagulant K3 EDTA in aprotinin, nato plazmo separiramo in pošljemo v laboratorij;

Način shranjevanja/pošiljanja: plazma se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 20 dneh od sprejema biološkega materiala.

PROGESTERON

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

ISKANJE PREOSTALEGA TKIVA JAJČNIKOV PRI PSICAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega progesterona;
2) Vbrizgamo 500 UI IM + 500 UI IV hormona hCG;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje progesterona 10 – 14 dni po dajanju zdravila.

ISKANJE PREOSTALEGA TKIVA JAJČNIKOV PRI MAČKAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega progesterona;
2) Vbrizgamo 25 µg hormona GnRH IM (med estrusom);
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje progesterona 14 – 21 dni po dajanju zdravila.

T4 (skupni T4)

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST STIMULACIJE Z ACTH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji z ACTH): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST STIMULACIJE Z ACTH PRI PSU
Test se uporablja za:
a) diagnozo Cushingovega sindroma (iatrogenega in spontanega);
b) nadzor zdravljenja s trilostanom ali mitotanom;
c) diagnosticiranje Addisonove bolezni
IZVAJANJE TESTA:
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 5 µg/kg tetrakozaktida (Synacthen) po metodi IV ali IM;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje kortizola 60 – 90 minut po dajanju zdravila.

TEST STIMULACIJE Z ACTH PRI MAČKI
IZVAJANJE TESTA:
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 125 µg tetrakozaktida (Sintetični ACTH) IV pri mačkah s telesno maso < 5 kg ter 250 µg pri mačkah s telesno maso > 5 kg ;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje kortizola 60 minut po dajanju zdravila.
4) Odvzamemo tretji vzorec za post-stimulacijsko merjenje kortizola 90 minut po dajanju zdravila.

TESTOSTERON

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak ponedeljek;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 7 delovnih dneh.

TLI PRI MAČKAH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 40 delovnih dneh

TLI PRI PSIH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TSH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum (brez motečih snovi, kot sta lipemija in hemoliza), najmanj 0,6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivatorskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TT4 – FT4 – bazalni in po stimulaciji s TSH – TRH

Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji s TSH): za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivatorskimi granulami (laboratorij jih lahko zagotovi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST STIMULACIJE Z rhTSH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega T4;
2) Psu vbrizgamo IV 75 µg rekombinantnega človeškega rhTSH (Thyrogen)
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje T4 po 6 urah od dajanja zdravila.