Biologia molekularna

HomeTest EseguitiArchive by "Biologia molekularna"

Uważamy, że biologia molekularna i genetyka to działy diagnostyczne przyszłości, dlatego wybraliśmy przyrządy najnowszej generacji i na najwyższym poziomie, dzięki którym możemy stosować najnowsze, stale aktualizowane, metody, począwszy od docenionego już Real Time PCR po różne techniki sekwencjonowania, które stały się niezbędne we współczesnej panoramie diagnostycznej.

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
1 zautomatyzowany ekstraktor DNA/RNA całkowitego QIAGEN model QIAsymphony SP;
1 automatyczny pipetor do przygotowywania reakcji PCR QIAGEN QIAgility;
1 sekwenator Sanger ThermoFisher model SeqStudio Flex;
1 pirosekwenator QIAGEN model PyroMark Q48 Autoprep;
1 termocykler RealTime PCR BIO-RAD model CFX96;
1 termocykler Real Time PCR QIAGEN model Rotor-Gene Q;
1 termocykler end point Analytik Jena model BiometraTAdvanced 96 G;
1 zautomatyzowany aparat do elektroforezy kapilarnej QIAGEN model QIAxcel Advanced System;
1 fluorometr do oznaczania DNA/RNA Thermo Fisher model Qubit 4;
1 wirówka wentylowana AFI model ISA 0,6L;
1 zamrażarka -86°C HaierBiomedicalserie Twin Cool;
1 spektrofotometr BIO-RAD model SmartSpec Plus;
1 komora z przepływem laminarnym Streamline model SCV.

Biologia molekularna

Typ wymaganej próbki / ilość: matryce, które mają zostać poddane analizie, różnią się w zależności od tego, jakie badanie ma zostać przeprowadzone, należy jednak zachować pewne środki ostrożności, aby uniknąć uniemożliwienia przeprowadzenia badania. Przykładowo, nie należy wysyłać surowicy lub osocza, lecz należy zawsze wysłać pełną krew i szpik w probówkach z dowolnym antykoagulantem, stosować sterylne wymazówki bez podłoża transportowego, pamiętać o wysyłaniu rozmazów na szkiełkach (takich, jakie były początkowo używane do badania cytologicznego) o dobrej komórkowości, biopsje przesyłać zatopione w parafinie lub roztworze fizjologicznym, ale nigdy w formalinie, kał wysyłać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do pobierania próbek tego rodzaju;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbki – jeśli nie są wysyłane w ten sam dzień – mogą być przechowywane w temperaturze 4 °C przez kilka dni (w przypadku świeżych matryc, w tym krwi i tkanek w roztworze fizjologicznym) lub w temperaturze otoczenia (tkanki zatopione i szkiełka). Transport może odbywać się w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: czas publikacji wyników i opisu różni się w zależności od wykorzystywanej techniki, jednak – co do zasady – nie przekracza 5 dni roboczych.