Cytologia i histologia

HomeTest EseguitiArchive by "Cytologia i histologia"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
3 automatyczne mikrotomy obrotowe (1 Shandon finesse ME+; 2 Bio-Optica 3005E)
2 automatyczne procesory (Bio-Optica VTP 360)
2 centralki zatapiające (Bio-Optica BEC150 i DP500)
4 komory do histologii z recyrkulacją pary na filtrach (2 Bio-Optica Trimming Tech 180, Grosslab Junior, 1 Histoline Kim Activa)
1 drukarka do bloczków (TB586UV)
1 kriostat Leica
1 urządzenie do barwienia immunologicznego (Autostainer 480S)
1 automat barwiąco-zaklejający (Bio-Optica HPC940)
1 automat nakrywający (CVR 909)

Badanie cytochemiczne płynu z jam ciała

Typ wymaganej próbki / ilość: należy przesłać probówkę z K3 EDTA zawierającą płyn ustrojowy w niezmienionej postaci, supernatant uzyskany przez odwirowanie wysięku zebranego w probówce bez antykoagulantu przy 3000 obr./min przez 10 minut, szkiełko otrzymane z rozmazu płynu w niezmienionej postaci oraz kolejny rozmaz jego osadu;

Sposób przechowywania / wysyłki: Szkiełka, dokładnie osuszone, należy przesłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie, natomiast probówki należy transportować w temperaturze chłodniczej (unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym).
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE , CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 9 dni roboczych, chyba że określono inaczej

Badanie cytologiczne ogólne

Typ wymaganej próbki / ilość: Rozmazy jakiegokolwiek materiału należy przeprowadzić na nowych szkiełkach, dokładnie oczyszczonych i odtłuszczonych. Po wykonaniu, rozmaz materiału musi wyschnąć w możliwie najkrótszym czasie na powietrzu lub z użyciem źródła ciepła (np. kaloryfer, suszarka, itp.);

Sposób przechowywania / wysyłki: Idealnie osuszone szkiełka należy wysłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie.
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE, CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 8 dni roboczych, chyba że określono inaczej

Badanie cytologiczne szpiku kostnego

Typ wymaganej próbki / ilość: zaleca się przygotowanie kilku szkiełek z jednego pobrania szpiku, aby zwiększyć liczbę analizowanych cząsteczek. Należy przesłać również probówkę z krwią obwodową w K3 EDTA oraz wymazu obwodowego pobranego w tym samym dniu co pobranie szpiku (lub morfologii krwi wykonanej w tym samym dniu co pobranie szpiku);

Sposób przechowywania / wysyłki: Szkiełka, dokładnie osuszone, należy przesłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie, natomiast probówki z K3 EDTA należy transportować w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym.
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE, CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 8 dni roboczych, chyba że określono inaczej

Badanie histologiczne

Typ wymaganej próbki / ilość: biopsje wycinków lub nacinania materiału patologicznego przeznaczone do badania histologicznego należy utrwalić w „10% buforowanym roztworze formaliny do histologii” (40% roztwór formaldehydu z buforem fosforanowym w celu utrzymania pH pomiędzy 7 a 7,2). Stosowanie innych substancji utrwalających należy uzgodnić z Laboratorium.
Próbki należy umieścić w pojemnikach z szerokim otworem, nietłukących się i hermetycznych, które pomieszczą utrwalacz w objętości „co najmniej” 5-krotności objętości badanego materiału. Pojemniki z formaliną można zamówić bezpośrednio w laboratorium.

Sposób przechowywania / wysyłki: szybkość utrwalenia, a tym samym możliwość jak najszybszego rozpoczęcia czynności przygotowania materiału, uzależniona jest od wielkości i grubości próbki oraz jakości użytego utrwalacza.
Na pojemniku należy podać krótki opis próbki (właściciel zwierzęcia, gatunek, pochodzenie materiału). Karteczki towarzyszące z danymi klinicznymi / anamnezą należy umieścić w kopertach i oddzielić od pojemników z próbkami z płynem utrwalającym.

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik będzie dostępny po ok. 9 dniach roboczych od daty przyjęcia, jeśli próbki zostaną dostarczone do laboratorium prawidłowo utrwalone.