Mocz

HomeTest EseguitiArchive by "Mocz"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy
1 przyrząd do badania moczu w pełni zautomatyzowany SIEMENS ATELLICA 1500
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5800
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5820
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU640
1 osmometr OM 6060 – ARKRAY
1 przyrząd do elektroforezy z żelem agarozowym SEBIA HYDRASYS
1 mikroskop z kontrastem fazowym NIKON 80i ECLIPSE.
1 spektroskop IR do badania kamieni według metody FTIR – Cary 630 FTIR

Badanie chemiczno – fizyczne moczu i odczyt osadu

Typ wymaganej próbki / ilość: Pełen świeży mocz 8 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Badanie kamieni moczowych (spektroskopia w podczerwieni)

Typ wymaganej próbki / ilość: kamienie należy zebrać do pustej probówki i wysłać w niezmienionym stanie;

Sposób przechowywania / wysyłki: kamienie można przechowywać w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Kwasy żółciowe w moczu znormalizowane do kreatyniny (UBA)

Typ wymaganej próbki / ilość: Pełen świeży mocz 1 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

SDS Age

Typ wymaganej próbki / ilość: Mocz świeży pełny 1 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.
Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 10 dni od przyjęcia próbki.

Składniki moczu

(Ca, P, Na, K, Cl, białka, mocznik, glukoza, kreatynina, amylaza, lipaza, GGT, kwas moczowy)

Typ wymaganej próbki / ilość: Pełen świeży mocz 1 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Stosunek PU/CU (Białka/kreatynina w moczu)

Typ wymaganej próbki / ilość: Pełen świeży mocz 1 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.