Planowanie operacyjne

Weterynaryjny druk 3D

HomeIndustryPlanowanie operacyjne

Planowanie operacyjne

O ile do niedawna chirurg mógł zaplanować wykonywaną operację wyłącznie w oparciu o czarno-białe dwuwymiarowe zdjęcia rentgenowskie, tomograficzne, czy rezonans magnetyczny, o tyle dzisiaj – dzięki ciągłemu rozwojowi badań i technologii – może skorzystać z fizycznego modelu trójwymiarowego w rzeczywistej skali przedstawiającego strukturę kości, w obrębie której później będzie używał skalpela.
Dzięki temu może obserwować i manipulować częścią, zważając na jej szczegóły anatomiczne i stosunki przestrzenne między strukturami.

W branży ortopedycznej mamy do czynienia z uszkodzeniami pourazowymi, deformacjami wrodzonymi lub nabytymi, chorobami onkologicznymi.

Dzięki możliwości skorzystania z dokładnych modeli 3D leczonych zmian, ortopeda może określić lepszą strategię chirurgiczną.
Wystarczy pomyśleć przykładowo o korzyściach płynących ze znajomości dokładnego położenia fragmentów złamania, które mają zostać użyte w małoinwazyjnej operacji lub określenia i dostosowania z wyprzedzeniem środków syntezy wykorzystywanych później na sali operacyjnej.

Ponadto, modele trójwymiarowe mogą być również wykorzystywane w celu testowania i wyboru narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń, w tym metalowych prętów, śrub, płytek, wzorników, które będą najlepsze dla danego pacjenta.

Planowanie operacyjne
Planowanie operacyjne

Nasze modele

  • Są bardzo precyzyjne i funkcjonalne
  • Mogą zostać wydrukowane z żywicy autoklawowalnej lub standardowej
  • Ich struktura jest odpowiednia do operacji chirurgicznych
  • Nie podlegają zmianom wymiarowym mimo upływu czasu

Wszelkie informacje możesz uzyskać u swojego lokalnego informatora

Zespół handlowy

lub napisz na adres medical3d@mylav.net

Nasze usługi