Chemia kliniczna i elektroforeza

HomeTest EseguitiArchive by "Chemia kliniczna i elektroforeza"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
2 przyrządy do elektroforezy kapilarnej SEBIA Capyllaris2;
1 przyrząd do elektroforezy kapilarnej SEBIA Capyllaris 3 Tera
1 przyrząd do elektroforezy z żelem agarozowym SEBIA HYDRASYS

1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU640
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5800
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5820
2 przyrządy do elektroforezy kapilarnej SEBIA Capyllaris2
1 przyrząd do elektroforezy kapilarnej SEBIA Capyllaris 3 Tera
1 przyrząd do elektroforezy z żelem agarozowym SEBIA HYDRASYS
1 osmometr OM 6060 – ARKRAY

Elektroforeza białek moczu – SDS AGE

(zapoznaj się również z zakładką Badania moczu)

Laboratorium MyLav korzysta z metody elektroforezy na żelu agarowym do rozdziału białek moczu. Ta technologia zapewnia najlepsze wyniki analityczne w celu wykrycia białek wydalanych w moczu.

Typ wymaganej próbki / ilość: Pełen świeży mocz 1 ml: zaleca się zawsze podać sposób pobrania: spontaniczne oddawanie moczu, cewnikowanie itp.

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 10 dni od przyjęcia próbki.

Elektroforeza kapilarna z surowicy

Laboratorium MyLav wykorzystuje metodę elektroforezy kapilarnej w celu przeprowadzenia migracji białek w surowicy. Ta technologia zapewnia aktualnie najlepsze wyniki analityczne w zakresie rozdziału białek w surowicy.

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,5 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Hemoglobina glikowana

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładami chłodzącymi;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Monitorowanie terapeutyczne: Bromek potasu

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml. Odradzamy korzystanie z próbówek z żelem rozdzielającym. Kategoryczni unikać próbek hemolitycznych. Osiągnięcie stałej równowagi stężenia bromku potasu w osoczu może zająć od 3 do 6 miesięcy. W przypadku rozpoczęcia leczenia dawką podtrzymującą (40 mg/kg), zazwyczaj zaleca się wykonanie pierwszego pomiaru po 3 miesiącach. Jeśli jest to początek leczenia dawką nasycającą (600 mg/kg), pierwszy pomiar należy wykonać po tygodniu (aby ocenić wyniki nasycenia) oraz po miesiącu (aby ocenić poziom uzyskany po przejściu na dawkę podtrzymującą). Poziom w osoczu można ocenić w dowolnym momencie dnia, niezależnie od godziny podania bromku, z uwagi na długi okres półtrwania leku w osoczu.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Monitorowanie terapeutyczne: Cyklosporyna

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA. Ocenę stężenia cyklosporyny należy wykonać po ok. 3 tygodniach (jeśli jest stosowana w monoterapii) lub po ok. miesiącu (jeśli jest stosowana w połączeniu z innymi lekami), aby umożliwić osiągnięcie względnie stałego stężenia w osoczu. Poziom należy zmierzyć 12 godzin po podaniu leku, aby ocenić występowanie stężeń odpowiednich do celów leczenia.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładami chłodzącymi;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Monitorowanie terapeutyczne: Digoksyna

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml.
WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający, ponieważ może to spowodować fałszywe zmniejszenie.
Ocenę stężenia digoksyny należy wykonać po 10 dniach od rozpoczęcia leczenia, aby umożliwić uzyskanie względnie stałego stężenia w osoczu. Jeżeli jednak podejrzewa się działanie toksyczne, zaleca się jej sprawdzenie nawet już po 3-5 dniach. Maksymalny poziom w krwi występuje 2 – 5 godzin po podaniu. Poziom należy zbadać 8 godzin po podaniu leku, aby ocenić występowanie stężeń odpowiednich do celów leczenia lub po 2-5 godzinach, aby ocenić ewentualną toksyczność.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Monitorowanie terapeutyczne: Fenobarbital

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml
WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający, ponieważ może to spowodować fałszywe zmniejszenie.
Ocenę fenobarbitalemii należy przeprowadzić po 2- 3 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, aby umożliwić osiągnięcia względnie stałego stężenia w osoczu. Maksymalny poziom w krwi występuje po ok. 4-6 godzinach po podaniu doustnym. Podanie doustne Fenobarbitalu następuje zazwyczaj co 12 godzin. Pierwszą kontrolę fenobarbitalemii należy przeprowadzić na dwóch próbkach – po 4-6 godzinach (maksymalny poziom w krwi) oraz po 12 godzinach od podania leku. Przykładowo, można wykonać pierwszą próbkę rano, zaraz przed podaniem pierwszej tabletki, a kolejną 5 godzin później. Umożliwia to oszacowanie w wiarygodny sposób farmakokinetyki, aby określić ten procent pacjentów (ok. 10%), u których podanie fenobarbitalu co 12 godzin nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania dobowego. Następnie wystarczy dozować lek z jednym pobraniem wykonywanym w odstępie 8-12 godzin od podania ustnego.

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Monitorowanie terapeutyczne: Lewetyracetam

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, co najmniej 0,5 ml. WAŻNE: nie stosować do pobierania próbek probówek zawierających żel rozdzielający. Nie istnieją ścisłe wytyczne dotyczące monitorowania terapeutycznego lewetyracetamu w weterynarii. Stężenie leku osiąga maksymalny poziom w krwi w krótkim czasie a jego okres półtrwania wynosi ok. 4 godziny u psów i 3 godziny u kotów. Lek podawany jest zazwyczaj co 8 godzin. Pobranie kontrolujące stężenie w krwi wykonywane jest w odstępie 6-8 godzin o podania.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej, unikając bezpośredniego kontaktu z wkładami chłodzącymi;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: każdy poniedziałek;
Czas oczekiwania: do 7 dni roboczych

Pojedyncze badania biochemiczne

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,5 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie:

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

PROCEDURA OKREŚLANIA KWASÓW ŻÓŁCIOWYCH W SUROWICY

  • Pobrać pierwszą próbkę krwi rano na czczo;
  • Wykonać drugie pobranie około dwie godziny po posiłku składającym się z małych ilości pokarmu o wysokiej zawartości białka i tłuszczu. Celem jest stymulacja opróżnienia pęcherzyka żółciowego niewielkimi porcjami jedzenia o wysokim stężeniu tłuszczu i białka, które nie spowoduje lipemii.
Profil biochemiczny

(należy zapoznać się z obowiązującym cennikiem, aby poznać zakres poszczególnych profili).

Typ wymaganej próbki / ilość: 1 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.