Endokrynologia i witaminy

HomeTest EseguitiArchive by "Endokrynologia i witaminy"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
3 przyrządy do oznaczania testów immunologicznych IMMULITE 2000 metodą chemiluminescencyjną.

1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU640
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5800
1 przyrząd do chemii klinicznej Beckman AU5820

ACTH endogenny

Typ wymaganej próbki / ilość: osocze z probówki z dodatkiem K3 EDTA i konserwantem (aprotynina): krew (5 ml) należy pobrać do probówki (dostarczonej przez laboratorium) zawierającej antykoagulant K3 EDTA i aprotyninę, następnie osocze należy oddzielić i przesłać do laboratorium. Probówkę z aprotyniną można zamówić w centrum zakupów na tej stronie

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

AMH (Hormon anty – Mullerian)

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 1 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10′ przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 20 dni roboczych

Estradiol

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: —
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 20 dni roboczych

Estradiol podstawowy i po stymulacji

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji GnRH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 20 dni roboczych.

Test stymulacji GnRH
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć estradiol podstawowy;
2) Podać GnRH w dawce 0,12 µg/kg dożylnie
3) Pobrać drugą próbkę w odstępie 120’ od podania leku.

Foliany – Witamina B12

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 1 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

FT4 (wolne T4)

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Gastryna

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 7 dni roboczych

IGF 1

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy (nie zamrażać): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Insulina (pies)

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki w laboratorium.

Katecholaminy w moczu (normetanefryna w moczu)

Typ wymaganej próbki / ilość: 20 ml moczu zakwaszonego w 2 zakwaszonych probówkach z kwasem borowym. Probówki należy zamówić w laboratorium

Sposób przechowywania / wysyłki: Mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 25 dni roboczych

Kortyzol podstawowy

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Kortyzol w moczu znormalizowany do kreatyniny

Typ wymaganej próbki / ilość: mocz, co najmniej 1 ml;
ważne: z uwagi na wysoką czułość testu i jego zmniejszoną swoistość, zaleca się pobrać mocz psa w wyniku spontanicznego oddania moczu w możliwie jak najmniej stresujących warunkach dla zwierzęcia, aby uniknąć fałszywie pozytywnych wyników (pobranie próbki w warunkach domowych a nie w gabinecie weterynaryjnym);

Sposób przechowywania / wysyłki: mocz należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

LH

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,3 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Parathormon (PTH)

Typ wymaganej próbki / ilość: osocze z probówki z dodatkiem K3 EDTA i konserwantem (aprotynina): krew (5 ml) należy pobrać do probówki (dostarczonej przez laboratorium) zawierającej antykoagulant K3 EDTA i aprotyninę, następnie osocze należy oddzielić i przesłać do laboratorium;

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki w laboratorium.

Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (PTHrP)

Typ wymaganej próbki / ilość: osocze z probówki z dodatkiem K3 EDTA i konserwantem (aprotynina): krew (5 ml) należy pobrać do probówki (dostarczonej przez laboratorium) zawierającej antykoagulant K3 EDTA i aprotyninę, następnie osocze należy oddzielić i przesłać do laboratorium;

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 20 dni od przyjęcia próbki.

Progesteron

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

WYKRYWANIE POZOSTAWIONEJ TKANKI JAJNIKOWEJ U SUKI
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć progesteron podstawowy;
2) Podać domięśniowo 500 UI + dożylnie 500 UI hCG;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia progesteronu po stymulacji po 10 – 14 dniach od podania leku.

WYKRYWANIE POZOSTAWIANEJ TKANKI JAJNIKOWEJ U KOTKI
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć progesteron podstawowy;
2) Podać domięśniowo 25 µg GnRH (podczas rui);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia progesteronu po stymulacji po 14 – 21 dniach od podania leku.

T4 (T4 całkowity)

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Test hamowania deksametazonem „duże dawki”

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po hamowaniu deksametazonem): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie wykorzystywane jest w celu rozróżnienia postaci przysadkowej zespołu Cushinga od nadnerczowej
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu ;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 3-4 godziny po podaniu leku;
Ważne: zaleca się rozpocząć badanie między godziną 08:00 a 10:00 rano.

U KOTÓW
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 1 mg/kg masy ciała deksametazonu;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 3-4 godziny po podaniu leku;
WAŻNA INFORMACJA: kotom należy podać dawkę deksametazonu w ilości 1 mg/kg masy ciała.

Test hamowania deksametazonem „małe dawki”

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla wszystkich trzech próbek (przed i po hamowaniu deksametazonem): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie wykorzystywane jest w celu diagnostyki zespołu Cushinga i może służyć rozróżnieniu zespołu Cushinga przysadkowego od nadnerczowego
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,01 mg/kg masy ciała deksametazonu (z uwagi na niską dawkę należy rozcieńczyć deksametazon roztworem fizjologicznym);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 4 godziny po podaniu leku;
3) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 8 godzin po podaniu leku.
Ważne: zaleca się rozpocząć badanie między godziną 08:00 a 10:00 rano.

U KOTÓW
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 4 godziny po podaniu leku;
3) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 8 godzin po podaniu leku.
WAŻNA INFORMACJA: kotom należy podać dawkę deksametazonu w ilości 0,1 mg/kg masy ciała.

Test stymulacji ACTH

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji ACTH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie jest wykorzystywane w następujących celach:
a) diagnostyka zespołu Cushinga (jatrogennego i samoistnego);
b) monitorowanie leczenia trilostanem lub mitotanem;
c) diagnostyka choroby Addisona
PRZEBIEG BADANIA:
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie lub domięśniowo 5 µg/kg tetrakozaktydu (Synacthen);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 60’ -90’ od podania leku.

U KOTÓW
PRZEBIEG BADANIA:
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 125 µg tetrakozaktydu (ACTH syntetyczny) w przypadku kotów o wadze ciała < 5 kg i 250 µg w przypadku kotów o wadze ciała > 5 Kg;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 60’ od podania leku.
4) Pobrać trzecią próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po stymulacji po 90’ od podania leku.

Testosteron

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: każdy poniedziałek;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 7 dni roboczych.

Testosteron podstawowy i po stymulacji

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji GnRH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: każdy poniedziałek;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny jest w terminie 7 dni roboczych.

WYKRYWANIE NIEZSTĄPIONYCH JĄDER U PSÓW
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć testosteron podstawowy;
2) Podać domięśniowo 2 µg/kg masy ciała GnRH;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia testosteronu po stymulacji po 60’ od podania leku.

TLI u kotów

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik badania dostępny w terminie 40 dni roboczych

TLI u psów

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

TSH

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica (wolna od substancji zakłócających, takich jak lipemia i hemoliza) – co najmniej 0,6 ml: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

TT4 – FT4 podstawowe i po stymulacji TSH – TRH

Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji TSH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

TEST STYMULACJI rhTSH
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć T4 podstawowy;
2) Podać dożylnie 75 µg/psa TSH rekombinowanego ludzkiego rhTSH (Thyrogen)
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia T4 po stymulacji po 6 godz. od podania leku.