Choroby zakaźne

HomeTest EseguitiArchive by "Choroby zakaźne"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
2 przyrządy automatyczne do badań immunoenzymatycznych /immunofluorescencyjnych MAGO 4Stouch i MAGO PLUS 2;
1 mikroskop fluorescencyjny NIKON 80i ECLIPSE.

1 zautomatyzowany ekstraktor DNA/RNA całkowitego QIAGEN model QIAsymphony SP;
1 automatyczny pipetor do przygotowywania reakcji PCR QIAGEN QIAgility;
1 sekwenator Sanger ThermoFisher model SeqStudio Flex;
1 pirosekwenator QIAGEN model PyroMark Q48 Autoprep;
1 termocykler Real Time PCR BIO-RAD model CFX96;
1 termocykler Real Time PCR QIAGEN model Rotor-Gene Q;
1 termocykler end point Analytik Jena model BiometraTAdvanced 96 G;
1 zautomatyzowany aparat do elektroforezy kapilarnej QIAGEN model QIAxcel Advanced System;
1 fluorometr do oznaczania DNA/RNA Thermo Fisher model Qubit 4;
1 wirówka wentylowana AFI model ISA 0,6L;
1 zamrażarka -86°C HaierBiomedicalserie Twin Cool;
1 spektrofotometr BIO-RAD model SmartSpec Plus;
1 komora z przepływem laminarnym Streamline model SCV.

Biologia molekularna

Typ wymaganej próbki / ilość: matryce, które mają zostać poddane analizie, różnią się w zależności od tego, jakie badanie ma zostać przeprowadzone, należy jednak zachować pewne środki ostrożności, aby uniknąć uniemożliwienia przeprowadzenia badania. Przykładowo, nie należy wysyłać surowicy lub osocza, lecz należy zawsze wysłać pełną krew i szpik w probówkach z dowolnym antykoagulantem, stosować sterylne wymazówki bez podłoża transportowego, pamiętać o wysyłaniu rozmazów na szkiełkach (takich, jakie były początkowo używane do badania cytologicznego) o dobrej komórkowości, biopsje przesyłać zatopione w parafinie lub roztworze fizjologicznym, ale nigdy w formalinie, kał wysyłać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do pobierania próbek tego rodzaju;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbki – jeśli nie są wysyłane w ten sam dzień – mogą być przechowywane w temperaturze 4 °C przez kilka dni (w przypadku świeżych matryc, w tym krwi i tkanek w roztworze fizjologicznym) lub w temperaturze otoczenia (tkanki zatopione i szkiełka). Transport może odbywać się w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: czas publikacji wyników i opisu różni się w zależności od wykorzystywanej techniki, jednak – co do zasady – nie przekracza 5 dni roboczych.

Choroby zakaźne Chlamydophila psittaci

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą sobotę.

Choroby zakaźne: Kryptokokoza (immunologiczne wykrywanie antygenów z mianem lub bez)

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 1 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: próbka zostanie opisana w terminie 15 dni od przyjęcia.

Choroby zakaźne Przesiewowe badanie immunologiczne przed szczepieniem Pies

(zakaźne zapalenie wątroby psów, parwowirosa i nosówka)

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą sobotę.

Choroby zakaźne Przesiewowe badanie immunologiczne przed szczepieniem Pies Kot

(panleukopenia kotów, herpeswiroza, kaliciwiroza)

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą sobotę.

Choroby zakaźne: Test Knott’a (wykrywanie mikrofilarii we krwi obwodowej)

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w K3 EDTA, co najmniej 1 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Choroby zakaźne testy ELISA: Dirofilaria Immitis (wykrywanie antygenów)

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w każdą środę dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane.
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą środę

Choroby zakaźne testy ELISA: FIV-FELV

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w każdą środę dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane. Można zlecić badanie pilne (uiszczając dodatkową opłatę): wówczas test zostanie przeprowadzony i opisany w dzień przyjęcia próbki;
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w każdą środę

Choroby zakaźne testy ELISA: Laishmania (metoda półilościowa)

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w następujące dni: wtorki, środy i piątki dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane.
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w następujące dni: wtorki, środy, czwartki i piątki.

Choroby zakaźne testy IFAT

(Leishmania spp. Anaplasma phagocytophilum (HGE), Babesia caballi, Babesia canis, Borrelia burgdorferi, Brucella canis, Nosówka (IgG +IgM), Koronawirus kotów, Ehrlichia monocitaria (CME), Encephalitozoon cuniculi (IgG+IgM), Herpeswirus psów, Leishmania spp., Neospora caninum (IgG+IgM), Rickettsia conorii (IgG + IgM), IgG IgMIgG+IgM, Theileria equi (Babesia equi), Toxoplasma gondii (IgG+IgM), IgG+IgM

Typ wymaganej próbki / ilość: surowica, osocze z heparyną litową, osocze z K3 EDTA, co najmniej 0,5 ml;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: test zostanie przeprowadzony w następujące dni: wtorki, czwartki i piątki dla wszystkich próbek przyjętych do dnia poprzedzającego jego wykonanie. Wyniki będą dostępne w ten sam dzień, w którym badanie zostanie wykonane.
Czas oczekiwania: wynik i opis realizowane są w następujące dni: wtorki, czwartki i piątki.