Hematologia i krzepnięcie krwi

HomeTest EseguitiArchive by "Hematologia i krzepnięcie krwi"

Aktualnie wykorzystywane przyrządy:
3 systemy hematologiczne SIEMENS ADVIA 2120;
1 Cytometr przepływowy BeckmanCoulter DXFLEX;
1 Automatyczny koagulometr SIEMENS BCS XP.
10 Mikroskopów optycznych do badań hematologicznych / cytologicznych

Badanie morfologiczne + Profil retikulocytarny + Ocena pod kątem obecności pasożytów krwi

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu) + niewybarwione szkiełko do oceny mikroskopowej

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę krwi należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej (unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym); szkiełko należy umieścić w specjalnym pudełku do transportu szkiełek;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Badanie przesiewowe czynników krzepnięcia (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII)

Typ wymaganej próbki / ilość: 1 ml osocza z 3,2% cytrynianu sodu (bezwzględnie należy zachować stosunek 1:9 z cytrynianem sodu, odwirować próbkę przy 3500 – 4000 obr./min przez 15 minut i jak najszybciej oddzielić osocze); istnieje możliwość zlecenia dozowania pojedynczych czynników krzepnięcia z panelu krzepnięcia

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy wysłać jak najszybciej w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 30 dni roboczych od przyjęcia próbki.

Czynnika von Willebranda (ELISA)

Typ wymaganej próbki / ilość: 0,6 ml osocza z 3,2% cytrynianu sodu (bezwzględnie należy zachować stosunek 1:9 z cytrynianem sodu, odwirować próbkę przy 3500 – 4000 obr./min przez 15 minut i jak najszybciej oddzielić osocze);

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy wysłać jak najszybciej w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 30 dni roboczych od przyjęcia próbki.

Immunofenotypowanie komórek szpiku kostnego (Cytofluorometria)

BADANIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ WRAZ Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM SZPIKU KOSTNEGO

Typ wymaganej próbki / ilość: krew szpikowa w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu) + 3-4 niewybarwione szkiełka do oceny cytologicznej: w celu prawidłowej interpretacji wyników cytometrii przepływowej konieczne jest wykonanie immunofenotypu w powiązaniu z badaniem cytologicznym szpiku kostnego.

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.

Immunofenotypowanie krwi (Cytofluorometria)

BADANIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ WRAZ Z PEŁNĄ MORFOLOGIĄ KRWI

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu) + niewybarwione szkiełko do oceny mikroskopowej (ważne, aby rozmazać szkiełko zanim krew wejdzie w kontakt z EDTA); w celu prawidłowej interpretacji wyników cytometrii przepływowej konieczne jest wykonanie immunofenotypu w powiązaniu z pełną morfologią krwi. Można zlecić wykonanie tylko oceny stosunku CD4 – CD8;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.

Immunofenotypowanie Przeciwciała przeciwko płytkom krwi (Cytofluorometria)

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w cytrynianie sodu (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu);

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.

Immunofenotypowanie Przeciwciała przeciwo erytrocytom (Cytofluorometria)

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu);

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.

Koagulogram (PT, aPTT, fibrynogen, FDP, D-dimery (tylko pies), AT-III)

Typ wymaganej próbki / ilość: 1 ml osocza z 3,2% cytrynianu sodu (bezwzględnie należy zachować stosunek 1:9 z cytrynianem sodu, odwirować próbkę przy 3500 – 4000 obr./min przez 15 minut i jak najszybciej oddzielić osocze); istnieje możliwość zlecenia wykonania pojedynczych badań profilu krzepnięcia;

Sposób przechowywania / wysyłki: osocze należy wysłać jak najszybciej w temperaturze otoczenia. Ważne, aby nie narażać próbki na szok termiczny;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

Określanie grupy krwi (pies / kot)

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu);

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę krwi należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej (unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym);

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.