Klinička kemija i elektroforeza

HomeTest EseguitiArchive by "Klinička kemija i elektroforeza"

Oprema koja se trenutačno upotrebljava:
dva instrumenta za kapilarnu elektroforezu SEBIA Capyllaris2
jedan instrument za kapilarnu elektroforezu SEBIA Capyllaris 3 Tera
jedan instrument za elektroforezu u agaroznom gelu SEBIA HYDRASYS.

jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU640
jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU5800
jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU5820
dva instrumenta za kapilarnu elektroforezu SEBIA Capyllaris2
jedan instrument za kapilarnu elektroforezu SEBIA Capyllaris 3 Tera
jedan instrument za elektroforezu u agaroznom gelu SEBIA HYDRASYS
jedan osmometar OM 6060 – ARKRAY.

BIOKEMIJSKI PROFIL

(pogledajte aktualni cjenik za sadržaj različitih profila)

Vrsta uzorka / potrebna količina: 1 ml seruma. Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

ELEKTROFOREZA MOKRAĆNIH PROTEINA – SDS AGE

(pogledajte i odjeljak „Analiza urina“)

Laboratorij MyLav upotrebljava metodu agarozne gel elektroforeze za odvajanje mokraćnih proteina. Ova tehnologija jamči najbolju učinkovitost analize za odvajanje proteina koji se izlučuju u urinu.

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od deset dana od dana prihvata.

GLIKOZILIRANI HEMOGLOBIN

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja te izbjegavati izravan dodir s rashladnim ulošcima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

KAPILARNA SERUMSKA ELEKTROFOREZA

Laboratorij MyLav upotrebljava metodu kapilarne elektroforeze za migraciju serumskih proteina. Ova tehnologija jamči trenutačno najbolju učinkovitost analize za odvajanje serumskih proteina.

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma. Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

POJEDINAČNE BIOKEMIJSKE ANALIZE

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma. Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

POSTUPAK ODREĐIVANJA ŽUČNIH KISELINA U SERUMU
– Prvi uzorak krvi uzmite ujutro (natašte).
– Drugi uzorak uzmite otprilike dva sata nakon malog obroka s visokim udjelom proteina i masti. Cilj je potaknuti pražnjenje žučnog mjehura malim dozama hrane s visokom koncentracijom masti i proteina koja ne uzrokuje lipemiju.

TERAPIJSKO PRAĆENJE: CIKLOSPORIN

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA Procjenu koncentracije ciklosporina potrebno je obaviti nakon otprilike tri tjedna (ako se upotrebljava pojedinačno) ili oko mjesec dana (ako se upotrebljava u kombinaciji s drugim lijekovima) kako bi se omogućilo postizanje relativno stalne koncentracije u plazmi. Razinu je potrebno procijeniti 12 sati nakon primjene lijeka kako bi se utvrdilo je li prisutna odgovarajuća koncentracija za potrebe terapije.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja te izbjegavati izravan dodir s rashladnim ulošcima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TERAPIJSKO PRAĆENJE: DIGOKSIN

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma
VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela jer to može dovesti do lažnog smanjenja vrijednosti.
Procjenu koncentracije digoksina potrebno je obaviti deset dana nakon početka terapije kako bi se postigla relativno stalna koncentracija u plazmi. Međutim, ako se sumnja na toksične učinke, preporučljivo je primijeniti dozu čak i nakon samo tri do pet dana. Vršna koncentracija u krvi prisutna je od dva sata do pet sati nakon primjene. Razinu je potrebno procijeniti osam sati nakon primjene lijeka kako bi se utvrdilo je li prisutna odgovarajuća koncentracija za potrebe terapije ili nakon dva do pet sati kako bi se utvrdilo je li eventualno došlo do toksičnih učinaka.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TERAPIJSKO PRAĆENJE: FENOBARBITAL

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma
VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela jer to može dovesti do lažnog smanjenja vrijednosti.
Procjenu koncentracije fenobarbitala potrebno je obaviti dva do tri tjedna nakon početka terapije kako bi se postigla relativno stalna koncentracija u plazmi. Vršna koncentracija u krvi prisutna je od četiri sata do šest sati nakon oralne primjene. Oralna primjena fenobarbitala obično se obavlja svakih 12 sati. Prvu kontrolu koncentracije fenobarbitala potrebno je obaviti uzimanjem dvaju uzoraka, i to od četiri do šest sati (vršna koncentracija u krvi) i 12 sati nakon primjene lijeka. Primjerice, uzimanje prvog uzorka može se obaviti ujutro neposredno prije uzimanja tablete, a uzimanje drugog uzorka pet sati poslije. To omogućava prilično pouzdanu farmakokinetičku procjenu kako bi se utvrdio postotak pacijenata (otprilike 10 %) za koje primjena fenobarbitala svakih 12 sati nije dovoljna da obuhvati cijeli dan. Nakon toga dovoljno je dozirati lijek uz jedno uzimanje uzorka od osam do 12 sati nakon oralne primjene.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TERAPIJSKO PRAĆENJE: KALIJEV BROMID

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma Preporučujemo vam da ne upotrebljavate epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela. Uvijek izbjegavajte uporabu hemoliziranih uzoraka. Za postizanje stalne ravnoteže koncentracije kalijevog bromida u plazmi može biti potrebno od tri mjeseca do šest mjeseci. U slučaju započinjanja terapije s dozom održavanja (40 mg/kg) obično se preporučuje obavljanje prvog mjerenja nakon tri mjeseca. U slučaju započinjanja terapije s udarnom dozom (600 mg/kg) prvo mjerenje potrebno je obaviti nakon tjedan dana (za procjenu udarnih rezultata) i nakon mjesec dana (za procjenu razine postignute nakon prelaska na dozu održavanja). Koncentracija u plazmi može se izmjeriti u bilo koje doba dana bez obzira na vrijeme primjene bromida zbog dugog vremena poluraspada lijeka u plazmi.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TERAPIJSKO PRAĆENJE: LEVETIRACETAM

Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,5 ml seruma VAŽNA NAPOMENA: za uzorkovanje nemojte upotrebljavati epruvete koje sadržavaju separator u obliku gela. Ne postoje precizne smjernice za praćenje terapijskih učinaka levetiracetama u veterini. Lijek u kratkom vremenu postiže vršnu koncentraciju u krvi, a njegovo vrijeme poluraspada iznosi otprilike četiri sata u pasa i tri sata u mačaka. Lijek se obično daje svakih osam sati. Uzimanje uzorka za kontrolu koncentracije u krvi obavlja se od šest do osam sati nakon primjene.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja te izbjegavati izravan dodir s rashladnim ulošcima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: ponedjeljkom
Vrijeme čekanja: do sedam radnih dana