Test

HomeTest Eseguiti

ANALITI U URINU

(Ca, P, Na, K, Cl, proteini, urea, glukoza, kreatinin, amilaza, lipaza, GGT, mokraćna kiselina) Vrsta [...]
Read more

SDS Age

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način […]
Read more