Hematologija i zgrušavanje krvi

HomeTest EseguitiArchive by "Hematologija i zgrušavanje krvi"

Oprema koja se trenutačno upotrebljava:
tri hematološka analizatora SIEMENS ADVIA 2120
jedan citofluorimetar BeckmanCoulter DXFLEX
jedan automatski koagulometar SIEMENS BCS XP
deset optičkih mikroskopa za hematološku/citološku analizu.

HEMATOLOŠKI IMUNOFENOTIP (CITOFLUORIMETRIJA)

ANALIZA OBAVEZNO MORA BITI OBAVLJENA UZ KOMPLETNU KRVNU SLIKU.

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA (potrebno je poštivati omjer s antikoagulansom) + neobojano stakalce (važno je razmaz na stakalce staviti prije nego što krv dođe u kontakt s EDTA). Za ispravno tumačenje citofluorimetrijskih rezultata potrebno je odrediti imunofenotip i dobiti kompletnu krvnu sliku. Na poseban zahtjev može se obaviti samo procjena omjera CD4 – CD8.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.

IMUNOFENOTIP ANTIERITROCITNIH PROTUTIJELA (CITOFLUORIMETRIJA)

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom)

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.

IMUNOFENOTIP ANTITROMBOCITNIH PROTUTIJELA (CITOFLUORIMETRIJA)

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s natrijevim citratom (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom)

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.

IMUNOFENOTIP KOŠTANE SRŽI (CITOFLUORIMETRIJA)

ANALIZA OBAVEZNO MORA BITI OBAVLJENA UZ CITOLOŠKU ANALIZU KOŠTANE SRŽI.

Vrsta uzorka / potrebna količina: krv iz koštane srži s k3 EDTA (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom) + tri ili četiri neobojana stakalca za citološku pretragu. Za ispravnu interpretaciju citofluorimetrijskih rezultata imunofenotip mora biti popraćen citološkom pretragom koštane srži.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.

KOAGULACIJSKI PROFIL (PT, aPTT, fibrinogen, FDP, D-dimeri (samo za pse), AT-III)

Vrsta uzorka / potrebna količina: 1 ml plazme s 3,2 %-tnim natrijevim citratom (neophodno je poštivati omjer 1 : 9 s natrijevim citratom, centrifugirati uzorak pri 3500 – 4000 okretaja u minuti u trajanju od 15 minuta i odvojiti plazmu što je prije moguće). Moguće je zatražiti provođenje pojedinačnih testova koagulacijskog profila.

Način čuvanja/otpreme: plazmu je potrebno otpremiti što je prije moguće pri sobnoj temperaturi. Uzorak nemojte izlagati temperaturnim šokovima.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

KOMPLETNA KRVNA SLIKA + PROFIL RETIKULOCITA + TEST ZA OTKRIVANJE PARAZITA U KRVI

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom) + neobojeno stakalce za mikroskopsku pretragu

Način čuvanja/otpreme: uzorak krvi potrebno je čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja (te izbjegavati izravan dodir s rashladnim uloškom). Stakalce je potrebno umetnuti u odgovarajući držač stakalaca.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE (ZA PSE/MAČKE)

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA (potrebno je poštovati omjer s antikoagulansom)

Način čuvanja/otpreme: uzorak krvi potrebno je čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja (te izbjegavati izravan dodir s rashladnim uloškom).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

PROBIR KOAGULACIJSKIH FAKTORA (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII)

Vrsta uzorka / potrebna količina: 1 ml plazme s 3,2 %-tnim natrijevim citratom (neophodno je poštivati omjer 1 : 9 s natrijevim citratom, centrifugirati uzorak pri 3500 – 4000 okretaja u minuti u trajanju od 15 minuta i odvojiti plazmu što je prije moguće). Moguće je zatražiti određivanje pojedinačnih faktora iz koagulacijskog panela.

Način čuvanja/otpreme: plazmu je potrebno otpremiti što je prije moguće pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 30 radnih dana od dana prihvata.

VON WILLEBRANDOV FAKTOR (ELISA)

Vrsta uzorka / potrebna količina: 0,6 ml plazme s 3,2 %-tnim natrijevim citratom (neophodno je poštivati omjer 1 : 9 s natrijevim citratom, centrifugirati uzorak pri 3500 – 4000 okretaja u minuti u trajanju od 15 minuta i odvojiti plazmu što je prije moguće).

Način čuvanja/otpreme: plazmu je potrebno otpremiti što je prije moguće pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 30 radnih dana od dana prihvata.