Molekularna biologija

HomeTest EseguitiArchive by "Molekularna biologija"

Molekularna biologija i genetika smatraju se dijagnostičkim sektorima budućnosti. Iz tog smo razloga odabrali najsuvremenije alate vrhunske kvalitete koji nam omogućavaju provođenje metoda koje su uvijek u korak s vremenom – od često upotrebljavanog PCR-a u stvarnom vremenu pa sve do raznih metoda sekvenciranja koje su postale neophodne u modernoj dijagnostici.

Oprema koja se trenutačno upotrebljava:
jedan automatizirani uređaj za ekstrakciju DNA/RNA QIAGEN, model QIAsymphony SP
jedan automatski pipetor za pripremu reakcija PCR QIAGEN QIAgility
jedan uređaj za sekvenciranje Sanger ThermoFisher, model SeqStudio Flex
jedan uređaj za pirosekvenciranje QIAGEN, model PyroMark Q48 Autoprep
jedan ciklični termostat za PCR u stvarnom vremenu BIO-RAD, model CFX96
jedan ciklični termostat za PCR u stvarnom vremenu QIAGEN, model Rotor-Gene Q
jedan ciklični termostat za metodu krajnje točke Analytik Jena, model BiometraTA Advanced 96 G
jedan automatizirani uređaj za kapilarnu elektroforezu QIAGEN, model QIAxcel Advanced System
jedan fluorimetar za određivanje koncentracije DNA/RNA Thermo Fisher, model Qubit 4
jedna ventilirana centrifuga AFI, model ISA 0,6L
jedan zamrzivač (- 86 °C) HaierBiomedicalserie Twin Cool
jedan spektrofotometar BIO-RAD, model SmartSpec Plus
jedan kabinet s laminarnim strujanjem zraka Streamline, model SCV.

Molekularna biologija

Vrsta uzorka / potrebna količina: matrice koje je potrebno analizirati razlikuju se ovisno o testu koji se obavlja. Ipak, potrebno je primijeniti određene neke mjere opreza kako bi se osiguralo da test bude moguće provesti. Primjerice, nemojte slati serum ili plazmu, već uvijek šaljite punu krv i uzorak iz koštane srži, i to u epruvetama s bilo kojim antikoagulansom, upotrebljavajte sterilne štapiće za bris bez transportnog medija, razmaze šaljite na stakalcima (kao i one koji su se na početku upotrebljavali za citološku analizu) te se uvjerite da imaju dobru celularnost, uzorke za biopsiju šaljite u parafinu ili fiziološkoj otopini, ali nikako u formalinu, a stolicu šaljite u odgovarajućim spremnicima namijenjenim za njihovo uzorkovanje.

Način čuvanja/otpreme: ako se uzorci ne otpreme isti dan, mogu se nekoliko dana čuvati pri 4 °C (u slučaju svježih matrica kao što su krv i tkiva u fiziološkoj otopini) ili pri sobnoj temperaturi (tkiva i stakalca). Otpremanje se može obaviti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rabljenoj tehnici, no obično ne prelazi pet radnih dana.