Urin

HomeTest EseguitiArchive by "Urin"

Oprema koja se trenutačno upotrebljava

jedan potpuno automatizirani instrument za analizu urina SIEMENS ATELLICA 1500
jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU5800
jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU5820
jedan analizator za kliničku kemijsku analizu Beckman AU640
jedan osmometar OM 6060 – ARKRAY.
jedan instrument za elektroforezu u agaroznom gelu SEBIA HYDRASYS
jedan mikroskop s faznim kontrastom NIKON 80i ECLIPSE
jedan infracrveni spektroskop za analizu kamenaca metodom FTIR – Cary 630 FTIR.

ANALITI U URINU

(Ca, P, Na, K, Cl, proteini, urea, glukoza, kreatinin, amilaza, lipaza, GGT, mokraćna kiselina)

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

ANALIZA MOKRAĆNIH KAMENACA (infracrvena spektroskopija)

Vrsta uzorka / potrebna količina: kamence je potrebno staviti u praznu epruvetu i poslati u neizmijenjenom obliku.

Način čuvanja/otpreme: kamenci se mogu čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

KEMIJSKO-FIZIKALNA ANALIZA URINA S OČITAVANJEM SEDIMENTA

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (8 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

OMJER PROTEINI/KREATININ (MOKRAĆNI PROTEINI/KREATININ)

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

SDS Age

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od deset dana od dana prihvata.

ŽUČNE KISELINE U MOKRAĆI NORMALIZIRANE NA KONCENTRACIJU KREATININA

Vrsta uzorka / potrebna količina: Svježi puni urin (1 ml): preporučljivo je uvijek navesti način prikupljanja (spontano mokrenje, kateterizacija itd.).

Način čuvanja/otpreme: urin je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.