Citologija i histologija

HomeTest EseguitiArchive by "Citologija i histologija"

Oprema koja se trenutačno upotrebljava:
tri automatska rotacijska mikrotoma (jedan mikrotom Shandon finesse ME+, dva mikrotoma Bio-Optica 3005E)
dva automatska uređaja za obradu (Bio-Optica VTP 360)
dvije jedinice za uklapanje (Bio-Optica BEC150 i DP500)
četiri histološka kabineta s recirkulacijom pare na filtrima (dva kabineta Bio-Optica Trimming Tech 180, jedan Grosslab Junior, jedan Histoline Kim Activa)
jedan pisač (TB586UV)
jedan kriostat Leica
jedan automatski imunobojač (Autostainer 480S)
jedan automatski bojač (Bio-Optica HPC940)
jedan automatski uređaj za montiranje stakalaca (CVR 909).

CITOKEMIJSKA ANALIZA IZLJEVA

Vrsta uzorka / potrebna količina: potrebno je poslati epruvetu s K3 EDTA koja sadržava tekućinu iz šupljine u neizmijenjenom obliku, supernatant dobiven centrifugiranjem izljeva sakupljenog u epruvetu bez antikoagulansa pri 3000 okretaja u minuti u trajanju od deset minuta, stakalce s razmazom tekućine u neizmijenjenom obliku i još jedan razmaz njezina sedimenta.
Način čuvanja/otpreme: Potpuno suha stakalca potrebno je poslati u odgovarajućim spremnicima kako bi se izbjeglo taloženje prašine na razmazu. Epruvete moraju biti otpremljene na način da se čuvaju pri temperaturi rashlađivanja (te da se izbjegava izravan dodir s rashladnim uloškom).
VAŽNA NAPOMENA: uvijek izbjegavajte bilo kakav dodir s formalinom ili njegovim parama (NIKAD NEMOJTE STAVLJATI CITOLOŠKE UZORKE U ISTU KUTIJU KAO I FORMALINOM FIKSIRANE HISTOLOŠKE UZORKE).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od devet radnih dana, osim u iznimnim slučajevima.

CITOLOŠKA HEMATOPOETSKA ANALIZA KOŠTANE SRŽI

Vrsta uzorka / potrebna količina: preporučuje se priprema više stakalca iz jednog uzorka koštane srži kako bi se povećao broj čestica za analizu. Također je potrebno poslati epruvetu koja sadržava perifernu krv s K3 EDTA i razmaz periferne krvi, koji trebaju biti prikupljeni isti dan kad je obavljena punkcija koštane srži (ili krvnu sliku dobivenu isti dan kad je obavljena punkcija koštane srži).
Način čuvanja/otpreme: Potpuno suha stakalca potrebno je poslati u odgovarajućim spremnicima kako bi se izbjeglo taloženje prašine na razmazu. Epruveta s K3 EDTA mora biti poslana na način da se čuva pri temperaturi rashlađivanja te da se izbjegava izravan dodir s rashladnim uloškom.
VAŽNA NAPOMENA: uvijek izbjegavajte bilo kakav dodir s formalinom ili njegovim parama (NIKAD NEMOJTE STAVLJATI CITOLOŠKE UZORKE U ISTU KUTIJU KAO I FORMALINOM FIKSIRANE HISTOLOŠKE UZORKE).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od osam radnih dana, osim u iznimnim slučajevima.

HISTOLOŠKA ANALIZA

Vrsta uzorka / potrebna količina: ekscizijske ili incizijske biopsije patološkog materijala koji se podvrgava histološkoj analizi potrebno je fiksirati „10 %-tnom puferiranom otopinom formalina za histologiju“ (40 %-tna otopina formaldehida s fosfatnim puferom radi održavanja pH vrijednosti između 7 i 7,2). O uporabi drugih fiksativa potrebno je dogovoriti se s laboratorijem.
Uzorci se moraju pohraniti u nelomljive i hermetičke spremnike sa širokim grlom koji su prikladni za obujam fiksativa koji je barem pet puta veći od obujma materijala koji se analizira. Spremnici s formalinom mogu se naručiti izravno od laboratorija.

Način čuvanja/otpreme: brzina fiksacije, a time i mogućnost da se što prije započne s pripremom materijala ovise o veličini i debljini uzorka i o količini rabljenog fiksativa.

Na spremniku moraju biti navedeni kratki podaci o uzorku (vlasnik životinje, vrsta, podrijetlo materijala). Popratne listove s kliničkim podacima / anamnezom potrebno je staviti u omotnice i odvojiti od spremnika s uzorcima i tekućinom za fiksiranje.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od devet radnih dana od dana prihvata ako uzorci koji stignu u laboratorij budu ispravno fiksirani.

OPĆA CITOLOŠKA ANALIZA

Vrsta uzorka / potrebna količina: Razmazi bilo kojeg materijala moraju se nalaziti na novim i potpuno čistim i odmašćenim stakalcima. Nakon razmazivanja razmaz je potrebno što prije osušiti na zraku ili s pomoću izvora topline (npr. grijalice, sušila za kosu i sl.).
Način čuvanja/otpreme: Potpuno suha stakalca potrebno je poslati u odgovarajućim spremnicima kako bi se izbjeglo taloženje prašine na razmazu.
VAŽNA NAPOMENA: uvijek izbjegavajte bilo kakav dodir s formalinom ili njegovim parama (NIKAD NEMOJTE STAVLJATI CITOLOŠKE UZORKE U ISTU KUTIJU KAO I FORMALINOM FIKSIRANE HISTOLOŠKE UZORKE).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od osam radnih dana, osim u iznimnim slučajevima.