Etički kodeks

HomePoduzećeEtički kodeks

Za veterinare

Naša predanost etičkoj i društvenoj odgovornosti

UVOD

Laboratorij za veterinarske analize, La Vallonea s.r.l. (u daljnjem tekstu La Vallonea) djeluje u sektoru veterinarske laboratorijske medicine.
Ima pravni oblik društva kapitala s jedinim upraviteljem.
Svaka radnja koju izvršava La Vallonea provodi se u potpunosti u skladu s pravilima sadržanim u našem pravnom sustavu i u skladu s pravilima zakonitosti, transparentnosti, lojalnosti, povjerljivosti i poštovanja privatnosti.
Ovaj etički kodeks namijenjen je svima onima koji izravno ili neizravno obavljaju svoje aktivnosti u prioritetnom ili komplementarnom svojstvu u ime i za račun tvrtke La Vallonea i koje glavna uprava obvezuje na stjecanje uvida u ovaj kodeks i njegovo usvajanje u načinu djelovanja.

SUKOB INTERESA

Svatko tko posluje u ime i za račun tvrtke La Vallonea mora poštovati precizna pravila ponašanja i usvojiti način rada kojim se ne stvara sukob interesa s društvom.
Svaki čin ili svaka činjenica koji bi mogli prouzročiti predrasude u odnosu s tvrtkom La Vallonea, a u svrhu dobivanja osobnog dobra, smatrat će se nepoštovanjem etičkih postupaka sadržanih u ovom kodeksu i, prema tome, neće se tolerirati.

USVAJANJE ETIČKOG KODEKSA

Svi oni koji surađuju s laboratorijem dužni su usvojiti i u potpunosti se pridržavati odredbi ovog etičkog kodeksa.
Usvajanje i poštovanje kodeksa velika je obveza svih članova osoblja i neodvojiva je od bilo kojeg uvjeta nužnosti.
Poštovanje utvrđenih propisa sastavni je dio politike tvrtke i kao takvo poprima posebnu vrijednost u kontekstu upravljanja tvrtkom.

PRIJAVA KRŠENJA

Svi zaposleni članovi osoblja dužni su prijaviti bilo kakvo kršenje bilo kojeg operatera i/ili suradnika, djelom ili činjenicom, s obzirom na pravila sadržana u ovom kodeksu.
Prijava tih kršenja odvija se potpuno anonimno, upotrebom obrasca namijenjenog toj svrsi u tvrtki i ne povlači nikakve posljedice za vas ili prijavljenu osobu, osim ako to nije u strogoj ovisnosti od činjenice koja je predmet prijave i ako to nije uredno provjerio za to zadužen član osoblja.
Obveza prijave ima jedinu i isključivu vrijednost pomaganja tvrtki u rastu i razvoju i nikad se ne može shvatiti kao čin puke „radne odmazde”.

KORPORATIVNO OSOBLJE

Korporativno osoblje djeluje u području veterinarske laboratorijske medicine u skladu sa svojim vještinama i u potpunosti u skladu s odredbama ovog etičkog kodeksa.
Izbor i zadovoljstvo osoblja obavlja se isključivo na osnovi zasluga i bez ikakve diskriminacije na temelju spola, rase, religije, političkih uvjerenja ili bilo čega drugog što može predstavljati element diskriminirajućeg izbora.
Uprava ulaže napore da osoblje može raditi u uvjetima adekvatnosti i bezbrižnosti, bez mogućnosti tjeranja na rad, tjeranja na odabir i radnog stresa.

RADNO OKRUŽENJE

Radno okruženje jamči najbolje radne uvjete da bi se zaposlenicima omogućilo najtočnije i najzdravije obavljanje svih radnih radnji i operacija.
Svi članovi laboratorijskog osoblja rade na stvaranju i održavanju zdravog, sigurnog radnog okruženja, u kojem nema nikakvog rizika za ljudsko zdravlje, u potpunosti u skladu s odredbama propisa o zaštiti i sigurnosti na radnom mjestu.
Svi članovi osoblja imaju obvezu naučiti operativne postupke vezane uz sigurnost i strogo ih se pridržavati.

POŠTOVANJE PRIVATNOSTI

Korporativno osoblje obvezuje se u vlastitom načinu rada provoditi u djelo svako postupanje u skladu s odredbama poštovanja privatnosti u našem pravnom sustavu.
Konkretno, La Vallonea jamči klijentima isključivo vlasništvo izvješćā, računovodstvenih materijala i testova provedenih u ime i za račun veterinara koji je podnio zahtjev te se obvezuje da neće otkriti te podatke drugim osobama.

ODNOSI S KLIJENTIMA

La Vallonea veterinara koji je klijent laboratorija stavlja u središte svog rada.
Konkretno, jamči poštovanje privatnosti, vlasništvo laboratorijskih podataka, savjetovanje i ažuriranje u području kliničke patologije.
Laboratorij smatra zadovoljavanje zahtjevā klijenata prioritetom i izmjenjuje ponuđene usluge prema glavnim potrebama veterinara koji je zatražio analizu, u odnosu na izbor ponuđenih testova, metode slanja podataka (laboratorijski rezultati), stručnu i informacijsku logističku podršku te ispravke koji se mogu izvršiti na usluzi prikupljanja uzoraka.
Konkretno, La Vallonea se u odnosu s klijentima postavlja kao idealan radni partner i nadilazi jednostavan odnos klijenta/dobavljača, čineći svojim potrebe klijenata u odnosu na upravljanje njihovim klijentima i tako se potvrđuje kao „partnerski laboratorij veterinara”.

ODNOSI S DOBAVLJAČIMA

La Vallonea smatra da je pravilno upravljanje odnosima s dobavljačima od temeljne važnosti; dostavljače smatra svojim radnim partnerima.
Svim poduzetim radnim odnosima upravlja se u skladu s pravilima profesionalne pravednosti, lojalnosti rada, poštovanja privatnosti i suupravljanja neusklađenostima.
Izbor dobavljačā obavlja se isključivo na temelju kvalitete i valjanosti ponuđenih usluga, čime se eliminira svaki mogući diskriminirajući izbor.
Upravljanje odnosima konsolidiranim tijekom vremena s dobavljačima provodi se usredotočavanjem na potrebe tvrtki dobavljača, pri čemu se uvijek poštuje temeljno načelo nestvaranja sukoba interesa s društvom.

JAMSTVO KVALITETE

La Vallonea jamči korisnicima usluge održavanje najviših standarda kvalitete, kako su predvidjela i certificirala međunarodna kontrolna tijela.
Konkretno, jamči iznimnu profesionalnost zaposlenog osoblja, upotrebu opreme najviše razine te dokazane i certificirane kvalitete, usvajanje standardiziranih i odobrenih analitičkih metoda, kako je predviđeno, za veterinarsku medicinu i kontinuiranu i opsežnu kontrolu rezultata generiranih dnevnom usporedbom dobivenih podataka s unutarnjim kontrolama kvalitete (CQI) i vanjskim procjenama kvalitete (VEQ)), koje se provode u laboratorijima certificiranim za to svrhu.
Stalna i kontinuirana predanost održavanju visoke razine kvalitete zajamčena je stjecanjem i održavanjem ISO certifikata kvalitete potrebnih u području laboratorijske medicine i vidljiva je u tim certifikatima.

MISIJA LABORATORIJA

Naša je misija ponuditi klijentima, koje smatramo svojim poslovnim partnerima, najviši standard kvalitete i najbolje usluge po konkurentnoj cijeni, pri čemu nudimo: kvalitetu, uslugu, praktičnost.

Jeste li veterinar? Pridružite nam se.

Ispunite obrazac u samo nekoliko minuta i uđite u svijet usluga MyLav.