Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po stymulacji TSH): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

TEST STYMULACJI rhTSH
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć T4 podstawowy;
2) Podać dożylnie 75 µg/psa TSH rekombinowanego ludzkiego rhTSH (Thyrogen)
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia T4 po stymulacji po 6 godz. od podania leku.