Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po stimulaciji s TSH): za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivatorskimi granulami (laboratorij jih lahko zagotovi z neposrednim naročilom v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST STIMULACIJE Z rhTSH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega T4;
2) Psu vbrizgamo IV 75 µg rekombinantnega človeškega rhTSH (Thyrogen)
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje T4 po 6 urah od dajanja zdravila.