Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za oba uzorka (prije i poslije stimulacije TSH-om). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TEST STIMULACIJE rhTSH-OM
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog hormona T4.
2) Psu intravenozno inokulirajte 75 µg rhTSH-a (rekombinantnog humanog TSH-a Thyrogen).
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja hormona T4 nakon stimulacije šest sati nakon primjene lijeka.