BADANIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ WRAZ Z PEŁNĄ MORFOLOGIĄ KRWI

Typ wymaganej próbki / ilość: krew pełna w k3 EDTA (należy przestrzegać stosunku do antykoagulantu) + niewybarwione szkiełko do oceny mikroskopowej (ważne, aby rozmazać szkiełko zanim krew wejdzie w kontakt z EDTA); w celu prawidłowej interpretacji wyników cytometrii przepływowej konieczne jest wykonanie immunofenotypu w powiązaniu z pełną morfologią krwi. Można zlecić wykonanie tylko oceny stosunku CD4 – CD8;

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 48h od przyjęcia próbki.