ANALIZA OBAVEZNO MORA BITI OBAVLJENA UZ KOMPLETNU KRVNU SLIKU.

Vrsta uzorka / potrebna količina: puna krv s k3 EDTA (potrebno je poštivati omjer s antikoagulansom) + neobojano stakalce (važno je razmaz na stakalce staviti prije nego što krv dođe u kontakt s EDTA). Za ispravno tumačenje citofluorimetrijskih rezultata potrebno je odrediti imunofenotip i dobiti kompletnu krvnu sliku. Na poseban zahtjev može se obaviti samo procjena omjera CD4 – CD8.

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od 48 sati od dana prihvata.