PREISKAVO JE TREBA NUJNO OPRAVITI SKUPAJ S POPOLNIM HEMOGRAMOM

Vrsta vzorca/potrebna količina: polna kri v K3 EDTA (upoštevati je treba razmerje s antikoagulantom) + neobarvano stekelce (pomembno je, da se stekelce razmaže, preden kri pride v stik z EDTA); za pravilno razlago cito-fluorimetričnih rezultatov je potrebna imunofenotipizacija v kombinaciji s popolnim hemogramom. Na posebno zahtevo se lahko izvede zgolj ocena razmerja med CD4 in CD8;

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec se hrani in pošlje pri sobni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen v 48 urah po sprejemu vzorcev.