Typ wymaganej próbki / ilość: Rozmazy jakiegokolwiek materiału należy przeprowadzić na nowych szkiełkach, dokładnie oczyszczonych i odtłuszczonych. Po wykonaniu, rozmaz materiału musi wyschnąć w możliwie najkrótszym czasie na powietrzu lub z użyciem źródła ciepła (np. kaloryfer, suszarka, itp.);

Sposób przechowywania / wysyłki: Idealnie osuszone szkiełka należy wysłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie.
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE, CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 8 dni roboczych, chyba że określono inaczej