Vrsta uzorka / potrebna količina: Razmazi bilo kojeg materijala moraju se nalaziti na novim i potpuno čistim i odmašćenim stakalcima. Nakon razmazivanja razmaz je potrebno što prije osušiti na zraku ili s pomoću izvora topline (npr. grijalice, sušila za kosu i sl.).
Način čuvanja/otpreme: Potpuno suha stakalca potrebno je poslati u odgovarajućim spremnicima kako bi se izbjeglo taloženje prašine na razmazu.
VAŽNA NAPOMENA: uvijek izbjegavajte bilo kakav dodir s formalinom ili njegovim parama (NIKAD NEMOJTE STAVLJATI CITOLOŠKE UZORKE U ISTU KUTIJU KAO I FORMALINOM FIKSIRANE HISTOLOŠKE UZORKE).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od osam radnih dana, osim u iznimnim slučajevima.