Vrsta vzorca/potrebna količina: Razmaze katerega koli materiala je treba narediti na novih, popolnoma čistih in razmaščenih stekelcih. Po opravljenem delu je treba razmazani material čim prej posušiti na zraku ali z virom toplote (npr. grelnikom, sušilnikom za lase itd.);

Načini shranjevanja/pošiljanja: Popolnoma suhi preparati se pošiljajo v ustreznih vsebnikih, da se prepreči nalaganje prahu na razmaz.
POMEMBNO: dosledno se izogibajte stiku s formalinom ali njegovimi hlapi (CITOLOŠKIH VZORCEV NIKOLI NE VLAGAJTE V ISTO ŠKATLO S HISTOLOŠKIMI VZORCI, KI SO BILI FIKSIRANI V FORMALINU)

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: razen v izjemnih primerih bo izvid pripravljen v 8 delovnih dneh