Typ wymaganej próbki / ilość: należy przesłać probówkę z K3 EDTA zawierającą płyn ustrojowy w niezmienionej postaci, supernatant uzyskany przez odwirowanie wysięku zebranego w probówce bez antykoagulantu przy 3000 obr./min przez 10 minut, szkiełko otrzymane z rozmazu płynu w niezmienionej postaci oraz kolejny rozmaz jego osadu;

Sposób przechowywania / wysyłki: Szkiełka, dokładnie osuszone, należy przesłać w odpowiednich pojemnikach, aby nie doszło do osadzania się kurzu na rozmazie, natomiast probówki należy transportować w temperaturze chłodniczej (unikając bezpośredniego kontaktu z wkładem chłodzącym).
WAŻNE: kategorycznie unikać jakiegokolwiek kontaktu z formaliną lub jej oparami (NIGDY NIE UMIESZCZAĆ PRÓBEK CYTOLOGICZNYCH W TYM SAMYM KARTONIE , CO PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UMIESZCZONE W FORMALINIE)

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wyniki będą dostępne w ciągu 9 dni roboczych, chyba że określono inaczej