Vrsta uzorka / potrebna količina: potrebno je poslati epruvetu s K3 EDTA koja sadržava tekućinu iz šupljine u neizmijenjenom obliku, supernatant dobiven centrifugiranjem izljeva sakupljenog u epruvetu bez antikoagulansa pri 3000 okretaja u minuti u trajanju od deset minuta, stakalce s razmazom tekućine u neizmijenjenom obliku i još jedan razmaz njezina sedimenta.
Način čuvanja/otpreme: Potpuno suha stakalca potrebno je poslati u odgovarajućim spremnicima kako bi se izbjeglo taloženje prašine na razmazu. Epruvete moraju biti otpremljene na način da se čuvaju pri temperaturi rashlađivanja (te da se izbjegava izravan dodir s rashladnim uloškom).
VAŽNA NAPOMENA: uvijek izbjegavajte bilo kakav dodir s formalinom ili njegovim parama (NIKAD NEMOJTE STAVLJATI CITOLOŠKE UZORKE U ISTU KUTIJU KAO I FORMALINOM FIKSIRANE HISTOLOŠKE UZORKE).

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni u roku od devet radnih dana, osim u iznimnim slučajevima.