Vrsta vzorca/ potrebna količina: poslati je treba epruveto K3 EDTA, ki vsebuje punktat telesne tekočine iz telesne votline kot take, supernatant, pridobljen s centrifugiranjem pri 3000 vrtljajih na minuto za 10 minut, izliv, zbran v epruveti brez antikoagulanta, preparat, pridobljen iz razmaza tekočine kot take, in dodaten razmaz sedimenta telesne tekočine;

Načini shranjevanja/pošiljanja: Popolnoma suhi preparati se pošiljajo v ustreznih vsebnikih, da se prepreči nalaganje prahu na razmaz; epruvete se pošiljajo pri hladilni temperaturi (brez neposrednega stika s hladilnimi vložki).
POMEMBNO: dosledno se izogibajte stiku s formalinom ali njegovimi hlapi (CITOLOŠKIH VZORCEV NIKOLI NE VLAGAJTE V ISTO ŠKATLO S HISTOLOŠKIMI VZORCI, KI SO BILI FIKSIRANI V FORMALINU)

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: razen v izjemnih primerih bo izvid pripravljen v 9 delovnih dneh