Typ wymaganej próbki / ilość: wymaz należy przechowywać na odpowiednim podłożu transportowym dla bakterii tlenowych i beztlenowych (dostarczanym przez laboratorium);

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 6 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.