Vrsta uzorka / potrebna količina: bris je potrebno čuvati u odgovarajućem transportnom mediju za aerobne i anaerobne bakterije (koji vam isporuči laboratorij).

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili do šest dana u slučaju spororastućih bakterija.