Vrsta vzorca/potrebna količina: bris je treba hraniti v ustreznem transportnem mediju za aerobne in anaerobne mikrobe (zagotovi ga laboratorij);

Shranjevanje/pošiljanje: Vzorec je treba hraniti v hladilniku in pošiljati pri sobni temperaturi v ustreznem transportnem mediju;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 6 dni v primeru počasi rastočih bakterij.