Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy dla obu próbek (przed i po hamowaniu deksametazonem): aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

U PSÓW
Badanie wykorzystywane jest w celu rozróżnienia postaci przysadkowej zespołu Cushinga od nadnerczowej
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 0,1 mg/kg masy ciała deksametazonu ;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 3-4 godziny po podaniu leku;
Ważne: zaleca się rozpocząć badanie między godziną 08:00 a 10:00 rano.

U KOTÓW
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć kortyzol podstawowy;
2) Podać dożylnie 1 mg/kg masy ciała deksametazonu;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia kortyzolu po zahamowaniu 3-4 godziny po podaniu leku;
WAŻNA INFORMACJA: kotom należy podać dawkę deksametazonu w ilości 1 mg/kg masy ciała.