Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma za oba uzorka (prije i poslije supresije deksametazonom). Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TEST SUPRESIJE DEKSAMETAZONOM U VISOKIM DOZAMA U PASA
Test se upotrebljava za potrebe razlikovanja Cushingova sindroma hipofize od Cushingova sindroma nadbubrežne žlijezde.
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 0,1 mg deksametazona intravenozno po kilogramu tjelesne težine.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije tri do četiri sata nakon inokulacije lijeka.
Važna napomena: preporučuje se da se s testom počne između 08:00 i 10:00 sati.

TEST SUPRESIJE DEKSAMETAZONOM U VISOKIM DOZAMA U MAČAKA
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog kortizola.
2) Inokulirajte 1 mg deksametazona intravenozno po kilogramu tjelesne težine.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja kortizola nakon supresije tri do četiri sata nakon inokulacije lijeka.
Napomena: u mačaka doza deksametazona mora iznositi 1 mg po kilogramu tjelesne težine.