Vrsta vzorca/potrebna količina: serum vsaj 0,6 ml za oba vzorca (pred in po supresiji z deksametazonom): Za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

TEST SUPRESIJE Z VISOKIMI ODMERKI DEKSAMETAZONA PRI PSIH
Test se uporablja za razlikovanje med hipofiznim in adrenalnim Cushingovim sindromom
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 0,1 mg deksametazona IV na kg telesne teže;
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 3-4 ure po inokulaciji zdravila;
Pomembno: priporočljivo je, da test začnete izvajati med 8.00 in 10.00 uro zjutraj.

TEST SUPRESIJE Z VISOKIM ODMERKOM DEKSAMETAZONA PRI MAČKAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega kortizola;
2) Vbrizgamo 1 mg deksametazona IV na kg telesne teže;
3) Odvzamemo drugi vzorec za merjenje post-supresijskega kortizola 3-4 ure po inokulaciji zdravila;
Opomba: Pri mačkah mora biti odmerek deksametazona 1 mg/kg telesne teže.