Typ wymaganej próbki / ilość: co najmniej 0,6 ml surowicy: aby uzyskać surowicę dobrej jakości należy użyć probówek z żelem rozdzielającym i granulatem aktywatora (laboratorium może je dostarczyć po złożeniu zamówienia bezpośrednio w odpowiedniej części sklepu internetowego), poczekać aż uformuje się skrzep, a następnie odwirować próbkę przez 10 minut przy 3000 obr./min. Następnie należy oddzielić surowicę w możliwie najkrótszym czasie;

Sposób przechowywania / wysyłki: surowicę należy przechowywać i przewozić w temperaturze chłodniczej;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: badanie z opisem wykonywane jest w ten sam dzień, co przyjęcie próbki.

WYKRYWANIE POZOSTAWIONEJ TKANKI JAJNIKOWEJ U SUKI
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć progesteron podstawowy;
2) Podać domięśniowo 500 UI + dożylnie 500 UI hCG;
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia progesteronu po stymulacji po 10 – 14 dniach od podania leku.

WYKRYWANIE POZOSTAWIANEJ TKANKI JAJNIKOWEJ U KOTKI
1) Pobrać pierwszą próbkę, aby zmierzyć progesteron podstawowy;
2) Podać domięśniowo 25 µg GnRH (podczas rui);
3) Pobrać drugą próbkę w celu zmierzenia progesteronu po stymulacji po 14 – 21 dniach od podania leku.