Vrsta uzorka / potrebna količina: barem 0,6 ml seruma. Za dobivanje kvalitetnog seruma potrebno je upotrijebiti epruvete sa separatorom u obliku gela i granulama za aktivaciju (koje možete izravno naručiti od laboratorija u za to predviđenom dijelu internetske trgovine), pričekati da se stvori ugrušak te zatim centrifugirati uzorak deset minuta pri 3000 okretaja u minuti. Zatim je potrebno odvojiti serum što je prije moguće.

Način čuvanja/otpreme: serum je potrebno čuvati i otpremiti pri temperaturi rashlađivanja.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: nalazi će biti izrađeni na dan prihvata.

TEST ZA OTKRIVANJE ZAOSTALOG TKIVA JAJNIKA U KUJA
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog progesterona.
2) Inokulirajte 500 IU hCG-a intramišićno + 500 IU intravenozno.
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja progesterona nakon stimulacije od deset do 14 dana nakon primjene lijeka.

TEST ZA OTKRIVANJE ZAOSTALOG TKIVA JAJNIKA U MAČAKA
1) Uzmite prvi uzorak u svrhu mjerenja bazalnog progesterona.
2) Inokulirajte 25 µg GnRH-a intramišićno (tijekom estrusa).
3) Uzmite drugi uzorak u svrhu mjerenja progesterona nakon stimulacije 14 – 21 dan nakon primjene lijeka.