Vrsta vzorca/potrebna količina: serum, najmanj 0.6 ml: za pridobitev kakovostnega seruma je treba uporabiti epruvete s separacijskim gelom in aktivacijskimi granulami (laboratorij jih lahko dobavi na podlagi neposrednega naročanja v posebnem razdelku spletne trgovine), počakati na nastanek strdka in nato vzorec centrifugirati 10 minut pri 3000 vrtljajih na minuto. Serum nato čim prej ločimo;

Način shranjevanja/pošiljanja: serum se hrani v hladilniku in pošlje pri hladilni temperaturi;

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: izvid bo pripravljen na dan sprejema biološkega materiala.

ISKANJE PREOSTALEGA TKIVA JAJČNIKOV PRI PSICAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega progesterona;
2) Vbrizgamo 500 UI IM + 500 UI IV hormona hCG;
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje progesterona 10 – 14 dni po dajanju zdravila.

ISKANJE PREOSTALEGA TKIVA JAJČNIKOV PRI MAČKAH
1) Odvzamemo prvi vzorec za merjenje bazalnega progesterona;
2) Vbrizgamo 25 µg hormona GnRH IM (med estrusom);
3) Odvzamemo drugi vzorec za post-stimulacijsko merjenje progesterona 14 – 21 dni po dajanju zdravila.