Typ wymaganej próbki / ilość: mocz na podłożu transportowym URITEST (dostarczanym przez laboratorium)

Sposób przechowywania / wysyłki: próbkę należy przechowywać i przewozić w temperaturze otoczenia na odpowiednim podłożu transportowym;

Dni przyjmowania próbek: codziennie od poniedziałku do soboty;
Dni wykonywania / opisywania badań: codziennie od poniedziałku do soboty;
Czas oczekiwania: wynik uzależniony jest od wzrostu bakterii i trwa od 2 dni w przypadku wyniku negatywnego, do 4- 5 dni w przypadku wolno rosnących bakterii.