Vrsta vzorca/potrebna količina: Pošljite 4 ml nakisanega urina v 1 epruveto, ki vsebuje borovo kislino. (Prosimo, ne več kot 4 ml).

Shranjevanje/pošiljanje: vzorec je potrebno shraniti in poslati pri sobni temperaturi.

Sprejem biološkega materiala: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Izvajanje preiskav/priprava izvidov: vsak dan od ponedeljka do sobote;
Čas čakanja na rezultate: čas priprave izvidov je odvisen od rasti bakterij, in sicer od 2 dni v primeru negativnih rezultatov do 4 – 5 dni v primeru počasi rastočih bakterij.