Vrsta uzorka / potrebna količina: urin u neizmijenjenom obliku na transportnom mediju URITEST (koji vam isporuči laboratorij)

Način čuvanja/otpreme: uzorak je potrebno čuvati i otpremiti pri sobnoj temperaturi u odgovarajućem transportnom mediju.

Dani prihvata: svaki dan od ponedjeljka do subote
Dani provođenja testova / izrade nalaza: svaki dan od ponedjeljka do subote
Vrijeme čekanja: vrijeme potrebno za izradu nalaza ovisi o rastu bakterija, a može trajati do dva dana u slučaju negativnog rezultata ili četiri do pet dana u slučaju spororastućih bakterija.